Elevrådet ved Fjære barneskole

Referater ligger nederst på siden.

Elevrådet 2020/2021

3A Emma Jacobsen Akeland    
vara: Ludig Udjus Brynildsen
3B Anna Angelstad Jacobsen    
vara: Filip Sigbjørnsen
4A Erica Lykke Adde  
vara: Ida Hære
4B Adriana Stryken-Nordbø    
vara: Magne Andreas Reiers Ommundsen
5A Jakob Hoveland    
vara: Magnus Wangensten Limm
5B Aleksandra Kondraciuk    
vara: Sander Igland Halvorsen
6A Beate Raknes    
vara: Alexandra M. Pettersen
6B Samuel Karlsen-Dahlstrøm    
vara: Leah Isabell Andersen
7A Carlos J. Fidje    
vara:Thomas Svenningsen
7B Aleksander A. Grændsen    
vara: Mathias H. Stie

Verv

Leder SU og SMU: Aleksander A. Grændsen
Nestleder SU og SMU: Kai Engenes Aaberg
Sekretær:  Noah, Sander, Erica og Adriana

Barn- og unges kommunestyre (BUK): Kai Engenes Aaberg og Aleksander A. Grændsen
Vara: Aleksandra Kondraciuk og Carlos J. Fidje
Representanter i SMU: Jakob Hoveland og Noah Grimstad Ramse