Samarbeidsutvalg/ skolemiljøutvalg ved Fjære barneskole

Samarbeidsutvalget - representanter 2023/2024

 • Anne Margrethe Borge Thorsen – foreldrerepresentant
 • Maren Pedersen – foreldrerepresentant
 • Åshild Wilhelmsen – pedagogrepresentant
 • Silje Carlsen – miljøarbeiderrepresentant
 • Eva-Lisabeth Berg-Andresen – elevrepresentant
 • Pia Helena Bayne – elevrepresentant
 • Lene Langemyr - politisk representant
 • Trine Larsen – rektor

Skolemiljøutvalget - representanter 2023/2024

 • Anne Margrethe Borge Thorsen – foreldrerepresentant
 • Maren Pedersen – foreldrerepresentant
 • Åshild Wilhelmsen – pedagogrepresentant
 • Silje Carlsen – miljøarbeiderrepresentant
 • Eva-Lisabeth Berg-Andresen – elevrepresentant
 • Pia Helena Bayne – elevrepresentant
 • Kari Grande – elevrepresentant
 • Quang Vihn Huynh - elevrepresentant
 • Lene Langemyr - politiskrepresentant
 • Trine Larsen – rektor

Referater