Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Langemyr skole og ressurssenter

På grunn av koronasituasjonen er det ikke er valgt nye medlemmer i FAU for skoleåret 2020/2021. 

  Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

  Medlemmer 2020/2021:

  • Leder: Camilla Alette Jacobsen, C-klassen 482 96 626 eller camillaalette@hotmail.com
  • Nestleder: Birger Håland, C-klassen
  • Kasserer: Christopher Haugland Jacobsen, C-klassen
  • Styremedlem: Per Christian Andreassen/Katarina Tobiassen, D-klassen
  • Styremedlem: Carmen Milvard, E-klassen

  Medlemmene i årets FAU er fortsetter etter valget forrige skoleår.
  På grunn av korona-situasjonen er det ikke holdt foreldremøte dette skoleåret, siden vi ønsker å unngå å samle personer fra flere ulike kommuner og lokalmiljøer.

  Vi vurderer fortsatt muligheten for å holde digitalt foreldremøte på egnet plattform.

  Referater

  FAU-møter