Samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU)

På grunn av koronasituasjonen er det ikke er valgt nye medlemmer i samarbeidsutvalget for skoleåret 2020/2021. 

Medlemmer 2019/2020:

  • Camilla Alette Jacobsen, FAU-leder
  • Liv Cathrine Evensen Burgleigh, nestleder FAU
  • Benjamin Johnsen, nestleder elevråd
  • Renathe Thygesen, representant for pedagogene ved Langemyr skole
  • Hanne Sellæ, representant for pedagogene ved Langemyr skole
  • Bjørn Holter, representant for andre ansatte ved Langemyr skole
  • Turid Fløystad, rektor/enhetsleder ved Langemyr skole
  • Line Ostad, politiker Grimstad Høyre – varslet ny representant

Referater