Retningslinjer ved strømtilknytning

Vår gjestehavn sørger for en jordet strømforsyning til din båt.

Generelt

 • Hvis du ikke har skilletransformator ombord for å skille det elektriske systemet i din båt fra landsystemet, kan elektrolytisk korrosjon ødelegge din båt eller båter i nærheten.
 • Forsyningsspenningen  på  denne  marinaen  er  230V,  50Hz  enfase,  forsynt  overstikkontakter i overensstemmelse med NEK EN 60309 -2, klokkestilling 6h.
 • Det  skal  tas  forholdsregler  for  å  hindre  at  den  bevegelige tilknytningsledningen faller i vannet ved frakobling. Dersom den faller i vannet, må den kontrolleres av en fagmann da den kan være farlig å benytte etterpå.
 • Bare èn fleksibel tilknytningsledning skal tilkobles en stikkontakt.
 • Den fleksible tilknytningsledningen skal være i en lengde, uten skjøter/skjøtesett.
 • Fuktighet,  støv  eller  salt  i  inntaket  på  båten  kan  utgjøre  en  fare.  Undersøk inntaket  og  gjør  det  rent  og  tørk  det,  hvis  nødvendig,  før  det  tilkobles  havnens forsyningssystem.
 • Det er farlig for ikke -sakkyndige personer å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med havneansvarlig.

Ved ankomst

 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr ombord.
 2. Tilknytte   den   fleksible   ledningen   først   til   inntak et   ombord   og   deretter   til stikkontakten på land.

Ved avreise

 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr ombord.
 2. Trekk  ut  pluggen  av  stikkontakten  på  land  først  og  deretter  skjøtekontakten  fra inntaket ombord.
 3. Sett på lokket på inntaket ombord for å hindre inn trengning av vann.
 4. Kveil  opp  skjøteledningen  og  forviss  deg  om  at  plugg  og  skjøtekontakt  er  rene  og tørre, og oppbevar skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt.

Grimstad Havn