Dampskipsbrygga er åpnet

Sommeren er her, og nå kan båtturistene bare komme. Torsdag ble den nye dampskipsbrygga offisielt åpnet.

Ordfører Beate Skretting sitter påkne på brygga og hamrer en spiker på plass - Klikk for stort bildeOrdfører Beate Skretting spikret i en av de siste spikrene i brygga, og kunne med det si at nå er dampskipsbrygga offisielt åpnet.

– Vi på kommunalteknikk er glade for at brygga er ferdig og at vi nå er klare til å ta imot båtgjester på en flunkende ny og fin brygge, det er godt å være i mål, sier Lars Ole Hansen, som er enhetsleder kommunaltekniske tjenester.

Den originale brygga i Grimstad ble bygget på 1870-tallet, med utvidelser og utbedringer siden. Selve konstruksjonen er utført som en pelebrygge i tre, og brygga er faktisk en av Norges eldste pelebrygger.

I 2021 ble det bestilt en vurdering av dampskipsbryggas tilstand. Denne rapporten ble utarbeidet av Rambøll. Rapporten, som kom i mars 2022, viste tydelig at det var et stort behov for renovering.

– Det var et sterkt ønske om å benytte opprinnelige materialer og løsninger i restaureringsarbeidet, derfor har vi hatt et tett og godt samarbeid med kulturminnevernavdelingen i Agder fylkeskommune, sier Lars Ole Hansen. 
Selve restaureringsarbeidet har blitt uført av Olsenbygg, med god hjelp av Landskapsentreprenørene.

Krevende prosjekt

Torsdag ettermiddag kunne man endelig se resultatet av arbeidet på nært hold, da det var offisiell åpning.
Her ble det taler fra Aadne Sollid fra kulturminnevernavdelingen i Agder fylkeskommune og fra ordfører Beate Skretting. De fikk begge æren av å slå i de siste spikrene i brygga, og med det er den offisielt åpnet.

Resultatet av arbeidet som er gjort de siste månedene er en brygge som er utformet på tilsvarende måte som de gjorde for 150-200 år siden. 

Lars Ole Hansen forteller at det derfor har vært et svært krevende prosjekt, hvor de flere ganger har møtt på krevende utfordringer.

– Av hensyn til kulturminnevernet har det vært behov for betydelig stedlig prosjektering, for å løse detaljer rundt utførelse underveis, og for å skaffe nødvendig materialer. Arbeidet under vinterlige forhold nær sjøen har også påvirket effektiviteten, med skiftende vannstand, behov for snø- og isfjerning, samt krevende dykkeoperasjoner, forteller Hansen.

Ordfører Beate Skretting står på den nye brygga og holder tale. Mikrofon i den ene handa, manus i den andre. Sjøen i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeOrdfører Beate Skretting holdt tale

Prosjektet har derfor vært inne til politisk behandling flere ganger, hvor de både har avklart hvilke løsninger de skulle gå for, og hvor de har måttet gjort justeringer i budsjett. 

Prosjektets totalramme er på 22 millioner kroner, pluss moms. 

Ryggen til mange mennesker som hører på talen til Aadne Sollid - Klikk for stort bildeAadne Sollid fra kulturminnevernavdelingen i Agder fylkeskommune holdt tale for de fremmøtte.

– Det er en ramme det ser ut til at vi holder oss innenfor, sier han.

Mat og drikke

Brygga er nå ferdigbygd. Det er ikke lagt noen konkrete planer for hva som skal stå oppå, eventuelt foran brygga. 

– Dette må ses på i sammenheng med videre utvikling av havna og Torskeholmen, sier Hansen.
Denne sommeren vil det dog bli en provisorisk løsning der nede, da det vil bli en kafe/restaurant i telt i regi av Tonje Pettersen og Julie Grundt-Ileby. De åpnet også dørene torsdag.

– Vi håper at dette spisestedet skal gjøre at det blir mer liv og røre der nede,  avslutter Lars Ole Hansen.

Det er også satt opp midlertidige brakker for å ivareta behovet for toalett, dusj og klesvask.

Gjestehavna skal også i år drives av Knut Olav Grimdalen.

 

Folk i sving på det nye spisestedet på brygga. Noen står i kø. - Klikk for stort bildeDenne sommeren blir det mulig å kjøpe mat og drikke på den nye brygga.

 

Lars Ole Hansen og ordfører Beate Skretting tar hverandre i handa. Sjøen i bakgrunnen.  - Klikk for stort bildeLars Ole Hansen blir gratulert av Beate Skretting. Endelig er Dampskipsbrygga ferdigstilt.