Nyheter
Publisert 10.08.2020

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 07.08.2020

Da inviteres du til å delta i en forskningsstudie i regi av Universitetet i Oslo (UiO). Du må være over 18 år for å delta. 

Publisert 05.08.2020

Grunnet økende smittepress skjerpes reglene for besøkende til sykehjemmene ved Frivolltun og Feviktun. Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til pasienter.

Publisert 05.08.2020

Sammen har vi så langt klart å hindre at noen har blitt smittet i Grimstad. Siden mange kommer tilbake fra ferie i inn- og utland i disse dager, så vil vi minne om reiserådene som gjelder for oss alle.

Publisert 03.08.2020

7. oktober starter nytt ICDP foreldreveiledningskurs. Kurset er for foreldre/foresatte med barn i alderen 2-5 år som ønsker å forstå barnet sitt bedre, og å få til en god kommunikasjon i familien.  Kurset er gratis og det holdes på helsestasjonen. 

Publisert 27.07.2020

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med koronautbruddet.   

Publisert 15.07.2020

Grimstad søker kommunalsjef for kultur- og oppvekstsektoren. Søknadsfrist er 12. august 2020. 

Publisert 01.07.2020

Tirsdag denne uken besøkte kommunal- og moderniseringsministeren Grimstad for å lære om Innovasjonspartnerskap Agder.

Publisert 25.06.2020

Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. 24. juni 2020 offentliggjorde Innovasjon Norge at Innovasjonspartnerskap Agder får 15 millioner for å utvikle felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge.

Publisert 05.06.2020

I møte 22. juni 2020 skal kommunestyret i Grimstad skal oppnevne meddommere til Aust-Agder tingrett, jordskifteretten og Agder lagmannsrett.  Valget gjelder for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024.

Publisert 02.06.2020

Vannforbruket er nå steget så mye det det må innføres vanningsrestriksjoner fra i dag, 2. juni 2020. Vi ber alle respektere tidspunktene for vanning, slik at det blir nok vann til alle og for å kunne ha en god brannberedskap.

Publisert 30.05.2020

Vannforbruket er nå steget så sterkt at det må innføres vanningsrestriksjoner for jordbruksvanning. Vanning er heretter bare tillatt om natten mellom kl. 22 og 7.

Publisert 26.05.2020

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. Søknadsfristen er 1. september,2020 men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet, 
som ofte har frist tidligere.

Publisert 13.05.2020

Grimstad, Lillesand, Arendal, Tvedestrand og Froland samarbeider om en felles bærekraftig reiselivssatsing innenfor sjøørretfiske. Satsingen er delt i to delprosjekter; forvaltning av gytebekker og næring.

Publisert 27.03.2020

Informasjon som gjelder kommunale avgifter, eiendomsskatt og næringsvirksomhet. 

Publisert 26.03.2020

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2020. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 23.03.2020

Enhet psykisk helse og rus har opprettet en kontakttelefon og vi er tilgjengelige for en prat med deg som kanskje opplever økt bekymring, engstelse eller ensomhet.
Målet med tilbudet er en veiledende prat om hva du kan gjøre for å mestre hverdagen.Kontakttelefon 480 59 244 kl 9-15.

Publisert 03.03.2020

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 13.01.2020

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Publisert 19.12.2019

Grimstad kommune arbeider for tiden med bredbåndsutbygging basert på prosjekter for 2018 og 2019.  2018-prosjektene gjelder områdene Beisland-Nygrenda og Havstad, og 2019-prosjektene gjelder områdene Grefstad og Kleppekjærveien.