Nyheter
Publisert 19.07.2018

Arbeidet på vannanlegget er nå over og alle som har kommunalt drikkevann levert fra Grimstad kommune, kan være sikre på at dette holder topp kvalitet. Vannforbruket i Grimstad er høyt og situasjonen prekær, slik at vi inntil videre må ha vanninsgsrestriksjoner. Hagevanning er kun tillatt med håndholdt slange på vanningsdagene inntil annen beskjed blir gitt. Oppdatering vil bli gitt på nettsidene våre og på Facebook.

Publisert 16.07.2018

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Søknadsfristen er 1. september 2018.

Publisert 14.07.2018

På grunn av ferieavvikling vil oppmålingskontoret være stengt i uke 30 og 31

Publisert 10.07.2018

Grimstad kommune ønsker at flest mulig finner fortøyningsplass når de kommer til byen sjøveien.

Publisert 05.07.2018

Vannforbruket er nå steget så sterkt at det må innføres vanningsrestriksjoner både for hagevanning og jordbruksvanning.

Publisert 04.07.2018

Grunnet svært lite nedbør er skogbrannfaren nå meget stor i Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

Publisert 03.07.2018

På grunn av ferieavvikling vil boligkontoret holde stengt i uke 28, 29 og 30

Publisert 08.06.2018

Det er bevilget penger slik at Grimstad kommune kan gi tilskudd til lag, foreninger eller enkeltpersoner som ønsker å rydde strender og sjønære arealer. Det er satt av 50.000,- kroner til tiltaket i 2018.

Publisert 01.06.2018

Hils på vår nye medarbeider på nettsiden. Hun heter KommuneKari og er en chatrobot under opplæring. Arbeidet med å gjøre de digitale tjenestene til kommunen best mulig er et kontinuerlig arbeid, og derfor ønsker vi å teste ut ny teknologi ved å teste ut en ny og digital medarbeider.

Publisert 01.06.2018

I sommer skal Agder Energi Nett benytte helikopter til å laserskanne hele linjenettet på Agder. Målet er å kartlegge hvor det er nødvendig å rydde skog for å sikre strømforsyningen i landsdelen.

Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.

Publisert 27.04.2018

Grimstad kommune har engasjert Safe Control Infra for å fotografere det kommunale veinettet. Safe Control Infra har egen registreringsbil som tar 360° panoramabilder hver femte meter på veien. Samtidig registreres GPS-posisjon med høyde og en rekke andre posisjoneringsdata.

Publisert 13.04.2018

Høsten 2018 er det planlagtoppstart av undervisning og trening for KOLS-pasienter. Dette er et tilbud som hovedsaklig er for personer med KOLS-grad I og II, men også pasienter med mild grad III kan delta.

Publisert 15.02.2018

I Grimstad har velferdsteknologi gjort hverdagen bedre for både pasienter og ansatte. Nattevakten på Frivolltun bo- og omsorgssenter er overbevist om at teknologien har reddet liv. Nå samarbeider Grimstad med de 29 andre kommunene i Agder om mer velferdsteknologi.

Publisert 25.01.2018

I mai 2017 gjorde kommunestyret et vedtak vedrørende kommunalt vedlikehold og brøyting av private veier.

Publisert 08.01.2018

I budsjettmøtet 18. desember 2017 vedtok kommunestyret priser for kommunale varer og tjenester.

Fant du det du lette etter?