Nyheter
Publisert 20.04.2017

Grimstad svømmehall fyller 50 år, og jubileet skal markeres med mange spennende aktiviteter fra tirsdag 25. til søndag 30. april. Vi ønsker alle velkommen til jubileumsfeiring!

Publisert 18.04.2017

Sykle til jobben-aksjonen starter 19. april! Det er gratis å delta for alle som bor i Grimstad kommune og du kan vinne fine premier!

Publisert 07.04.2017

Kommunens årsmelding er nå klar, og på nettsidene våre finner du selve årsmeldingen og tilhørende dokumenter. 

Publisert 04.04.2017

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utføre kvikkleirekartlegging i Grimstad kommune i utvalgte områder. Kartleggingen er basert på befolkning og «mulighet for leire» fra kvartærgeologiske kart. Kartleggingen i kommunene vil bli utført av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og vil vare i ca. ett år. 

Publisert 30.03.2017

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2017. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 29.03.2017
Medarbeiderundersøkelse 2017 10Faktor.PNG

Kommunen har nylilg gjennomført en medarbeiderundersøkelse for å kartlegge medarbeideres opplevelse av mestring og motivasjon. Undersøkelsen viser at Grimstad kommune scorer litt bedre enn gjennomsnittet av norske kommuner som har brukt undersøkelsen. Kartleggingen skal legges til grunn for utviklingsarbeid i alle deler av kommunen.

Publisert 27.03.2017

Arkivmedarbeidere fra Grimstad kommune/AKST med bistand fra Aust-Agder museum og arkiv IKS (Kuben) har laget ny arkivplan for kommunen.

Publisert 20.02.2017

Regjeringen la mandag 20. februar fram en oversikt over bevilgning til gang- og sykkeltiltak. Kommuner og fylkeskommuner kan søke statlige midler til tiltak som vil fremme sykkel og gange. Kommuner med sykkelbyavtale og vedtatt hovedplan for sykkel, prioriteres.

I oversikten går det fram at regjeringen i 2017 har bevilget 122 millioner kroner til tiltak som skal tilrettelegge for økt sykkelbruk. Aust- Agder har blitt høyt prioritert og får 10,625 millioner kroner, av disse går 9,2 millioner kroner til tiltak i Grimstad!

Publisert 04.01.2017

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 21.12.2016

Grimstad kommune har fått avdekket svikt i etterlevelse av rutiner og regelverk når det gjelder innkjøp av tjenester til enkeltbrukere innen helse og omsorg. Grimstad kommune vil her forsøke å informere om spørsmål vi får og svar vi gir, informere om tiltak for å rette på forholdene og legge annen relevant informasjon tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?