Nyheter
Publisert 18.01.2019

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2019. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 07.01.2019

Grimstad Eiendomsutvikling AS (GEU) har inngått et samarbeid med Rodeo Arkitekter for å holde folkemøter og samle innspill til den videre prosessen for Gundersholmen i Grimstad. Det første folkemøtet er planlagt på Grimstad bibliotek tirsdag 29. januar 2019 fra kl. 18.00 til 20.00 og vil fungere som en åpen arena for befolkningen.

Publisert 04.01.2019

Kommunestyret vedtok 17.12.18 prisliste for kjøp og salg av varer og tjenester i Grimstad kommune. Prislisten ligger også til gjennomlesning i sentralbordet på Grimstad rådhus og Grimstad bibliotek.

Publisert 03.01.2019

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 19.12.2018

18. desember var det folkemøte på rådhuset der de fire forslagene til utbygging av Torskeholmen ble presentert. Bedømmelseskomiteen la også fram sine vurderinger og hvilket forslag de anbefalte at det arbeides videre med. 

Publisert 11.12.2018

Kulturtjenesten i Grimstad kommune inviterer alle som jobber med ungdom på ulike arenaer; ungdomsklubbarbeidere, fritidsledere og miljøarbeidere, til to inspirerende kursdager. Kursene holdes 30.og 31. januar kl. 9.30-15.00.

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka skal du få en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Publisert 27.08.2018

Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i en rekke områder i Agder, blant annet i Grimstad kommune. Du finner informasjon og kart over disse prosjektene på nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune.

Publisert 20.08.2018

Har du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du selv ansvar for at det er fri sikt. Busker og trær ut i offentlige trafikkområder kan hindre sikt, skjule viktig informasjon eller tvinge myke trafikanter ut i veibanen. Både bilister og myke trafikanter kan utsettes for stor fare.

Publisert 01.06.2018

Hils på vår nye medarbeider på nettsiden. Hun heter KommuneKari og er en chatrobot under opplæring. Arbeidet med å gjøre de digitale tjenestene til kommunen best mulig er et kontinuerlig arbeid, og derfor ønsker vi å teste ut ny teknologi ved å teste ut en ny og digital medarbeider.

Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.

Fant du det du lette etter?