Nyheter
Publisert 13.07.2019

I løpet av lørdag formiddag fikk kommunen svar på vannprøvene som ble tatt i Fevik-kilen i går, og prøvene viser at vannkvaliteten er fin. Det betyr at det igjen er trygt å bade på Hauslandsstranda, på Bagatell camping og den indre delen av Fevikkilen.

Publisert 11.07.2019

Det har vært vanningsrestriksjoner på jordbruksvanning siden 1. juli, men nå er vannforbruket steget så mye at det må innføres vanningsrestriksjoner også for hagevanning. 

Publisert 01.07.2019

Vannforbruket er nå steget så sterkt at det er innført restriksjoner på jordbruksvanning.  Jordbruksvanning er heretter bare tillatt om natten mellom kl. 22.00 og kl. 07.00.

Publisert 28.06.2019

For å sikre at e-post kommer frem til behandling hos kommunens saksbehandlere, ber vi om at alle henvendelser sendes til postmottak@grimstad.kommune.no, og ikke direkte til den enkelte saksbehandler. Dette gjelder hele året, men er spesielt viktig når det er ferieavvikling.

Publisert 27.06.2019

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.

Publisert 20.06.2019

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av bygninger i Norge. Fossil olje vil si fyringsolje, parafin og lignende. Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje/biofyringsparafin. Ved overgang til biofyriongsolje/biofyringsparafin må du tilstandskontrollere tanken og melde fra til miljørådgiver i Grimstad kommune.

 

Publisert 14.06.2019

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet. 

Publisert 06.06.2019

Vi gratulerer Grimstad musikkorps med årets kulturpris. De får prisen for sitt musikalske og entusiastiske bidrag til kommunens kulturliv. Musikantene i Grimstad Musikkorps sprer musikk og glede til alle i Grimstad. Det har korpset gjort siden 1886!

 

Publisert 03.06.2019

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Publisert 24.05.2019

i september vil Grimstad familiesenter arrangere en temakveld om gaming. Hva er egentlig gaming? Og hvordan kan foreldrene sette grenser på en positiv måte? 

Publisert 14.05.2019

Mandag 20. mai 2019 kl 9.15 kommer statsministeren til Grimstad, blant annet for å besøke Voksenskolen for personer med demens.

Publisert 09.05.2019

Grimstad kommunes utgifter er større enn budsjettert, og kommunen har over år arbeidet med å etablere en sunn økonomisk drift og skaffe handlingsrom til fremtidige utfordringer og variasjoner i behov. Sammen med et klart politisk oppdrag, er dette bakgrunnen for at rådmannen nå legger frem en økonomisk analyse som skisserer et teoretisk handlingsrom for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Analysen skal bidra til at Grimstad kommune når de politiske vedtakene om omstilling, effektivisering og økonomisk handlingsrom.

Publisert 28.03.2019

Olav Kavli er ansatt som organisasjonssjef og Monica Helland Nordby er ansatt som ny økonomisjef i Grimstad kommune.

Publisert 28.02.2019

Skatteliste for eiendomsskatt i Grimstad for 2019, og tilleggsliste for eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt, legges ut til offentlig ettersyn.

Publisert 18.01.2019

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2019. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 04.01.2019

Kommunestyret vedtok 17.12.18 prisliste for kjøp og salg av varer og tjenester i Grimstad kommune. Prislisten ligger også til gjennomlesning i sentralbordet på Grimstad rådhus og Grimstad bibliotek.

Publisert 19.12.2018

18. desember var det folkemøte på rådhuset der de fire forslagene til utbygging av Torskeholmen ble presentert. Bedømmelseskomiteen la også fram sine vurderinger og hvilket forslag de anbefalte at det arbeides videre med. 

Publisert 01.06.2018

Hils på vår nye medarbeider på nettsiden. Hun heter KommuneKari og er en chatrobot under opplæring. Arbeidet med å gjøre de digitale tjenestene til kommunen best mulig er et kontinuerlig arbeid, og derfor ønsker vi å teste ut ny teknologi ved å teste ut en ny og digital medarbeider.

Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.

Fant du det du lette etter?