Nyheter
Publisert 23.05.2022
mangfoldoginkludering

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Publisert 23.05.2022
lgog efaktura bilde hentet fra efaktura.no

Fra 15. mai 2022 innfører alle banker «Ja takk til alle/ Alltid eFaktura». Det betyr at du ikke lenger har muligheten til å inngå nye enkeltavtaler med hver bedrift. For å motta eFaktura må du krysse av for valget «Ja takk til alle/ Alltid eFaktura» i nettbanken din, i mobilbank eller i Vipps.

Publisert 23.05.2022
Grimstad rådhus

Grimstad kommune fikk i forrige uke oversikt over de som 51 som blir tatt ut i mulig streik. En eventuell streik vil få konsekvenser også for innbyggerne.

Publisert 12.05.2022

Grimstad kommune ønsker flytende badstuer velkommen, og ønsker å legge til rette for dette. Det er satt av midler for å tilrettelegge for 2-4 badstuer de neste to årene.

Publisert 12.05.2022

Kommunale kompensasjonsmidler er nå fordelt i henhold til formannskapets vedtak i sak 22/1 «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter grunnet Covid 19 - tildelingsrunde nr. 7

Publisert 06.05.2022

Regjeringen forlenger tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene. 

Publisert 03.05.2022

Grimstad kommune ønsker å bruke 8. mai til å uttrykke anerkjennelse, respekt og takknemlighet overfor veteraner som har vist mot og motstand, og som har bidratt til å sikre frihet og menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt. 

Publisert 29.04.2022
Friluftsskolen

Friluftsskolen er et gratis tilbud til alle mellom 10 og 13 år i sommerferien, og Friluftsskolen vil være i Grimstad tre uker.  På friluftsskolen kan ungdommen delta på spennende friluftsaktiviteter samtidig som de lærer litt om kart, leir og rast, allemannsretten, naturferdsel og tur/ekspedisjon. Friluftsskolen arrangeres på dagtid fra tirsdag til fredag. Fra torsdag til fredag er det overnatting ute i naturen!

Publisert 22.04.2022

21. - 29. april vil Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 gjennomføre årets hovedaktivitet i Kristiansandsområdet. Øvelsen samler militære og sivile kapasiteter som gir trygghet til samfunnet, med heimevernet som den største aktøren.

Publisert 21.03.2022

Det har kommet navneforslag på to nye veier ved Stølekilen i Grimstad kommune.  Det ene navnet er «Stølekilen». Det andre er «Sterke Nils’ vei», alternativt «Sterke Nils’ bryggevei».

Publisert 17.03.2022

Grimstad kommune søkte i 2021 om offentlig støtte til utbygging av bredbånd i områder der det ikke er tilbud om bredbånd i dag, og der det heller ikke er planlagt noen kommersiell utbygging. 

Publisert 10.03.2022
Lund, Skretting og Stulien i samtale

På kvinnedagen 8. mars møtte ordfører i Grimstad, Beate Skretting og ordfører i Åseral, Inger Lise Stulien, statsforvalter Gina Lund til en uformell lunsjsamtale hos Statsforvalteren i Agder. Samtalen foregikk i plenum med ansatte i Agder Statsforvalterembete som publikum.

Publisert 09.03.2022

I forbindelse med oppstart av kommuneplanens samfunnsdel, ønsker kommunen innspill til satsningsområder. Satsningsområder er hva Grimstad kommune skal prioritere å arbeide med de neste 10-12 årene. 10. mars er det folkemøte for Fevik-området, og møtet holdes på Fevik skole kl 18.

Publisert 04.03.2022

Mange spør om jodtabletter om dagen på grunn av krigen i Ukraina. Jodtabletter kan kjøpes på apoteket. Jodtabletter brukes i en situasjon der luften er forurenset med radioaktivt jod etter en atomhendelse. Tilførsel av jod vil begrense hvor mye radioaktivt jod som kroppen kan ta opp, og vil redusere risiko for skade i en slik situasjon.

Publisert 02.03.2022
Beate Skretting

Det er allerede ankommet ukrainere til Grimstad som er på flukt fra krigen, også barn. De oppholder seg foreløpig hos private/bekjente, og kommunen er også kjent med at det er flere på vei hit. Det haster med å bistå dem, og derfor setter kommunen av midler til å bistå flyktninger fra krigen.

Publisert 01.03.2022

Frist for å søke gjennom det nasjonale søknadsskjemaet er 15. mars 2022 kl. 13.00.

Publisert 01.03.2022

I forbindelse med oppstart av kommuneplanens samfunnsdel, ønsker kommunen innspill til satsningsområder. Satsningsområder er hva Grimstad kommune skal prioritere å arbeide med de neste 10-12 årene. Det første folkemøtet gjelder Vik-området, og møtet holdes på Fjære barneskole kl 18.

Publisert 24.02.2022

Kommunale kompensasjonsmidler er nå fordelt i henhold til formannskapets vedtak i sak 22/1 «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter grunnet Covid 19 - tildelingsrunde nr. 5 og 6». 

Publisert 24.02.2022

Visste du at både du og barnet ditt får gratis inngang i svømmehallen dersom barnet ditt går i andre klasse?

Publisert 22.02.2022

- Det er gledelig å presentere et svært positivt resultat. Resultatet er betydelig bedre enn opprinnelig budsjett. Kommunens drift er i balanse, mens det er merinntekter fra skatteinngang og lavere pensjonskostnader som gir overskuddet, sier økonomisjef Monica Helland Nordby.