Nyheter
Publisert 05.09.2018

Kultur- og miljøutvalget vedtok i møte 22. august 2018 at årets kulturpris skal tildeles Bodil Austenaa og Hans Selmer Johansen for deres engasjement for Postmannslaget på Marivold. Deres innsats ved vaffeljernet på søndagene gjennom 10 år bidrar til Grimstad Bys Vels vedlikehold av bygningen.

Publisert 28.08.2018

Selv om det nå er kommet en del regn, så må vanningsrestriksjonene fremdeles opprettholdes. Det betyr at det bare er tillatt å vanne med håndholdt slange. Årsaken til at det fortsatt er restriksjoner, er at det nå pågår anleggsarbeid på vannbehandlingsanlegget, og det medfører redusert kapasitet på produksjon av vann.

Publisert 27.08.2018

Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i en rekke områder i Agder, blant annet i Grimstad kommune. Du finner informasjon og kart over disse prosjektene på nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune.

Publisert 20.08.2018

Har du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du selv ansvar for at det er fri sikt. Busker og trær ut i offentlige trafikkområder kan hindre sikt, skjule viktig informasjon eller tvinge myke trafikanter ut i veibanen. Både bilister og myke trafikanter kan utsettes for stor fare.

Publisert 10.08.2018

Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder skytebaner og arbeid i skog og annen utmark. Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som før, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.

Publisert 19.07.2018

Arbeidet på vannanlegget er nå over og alle som har kommunalt drikkevann levert fra Grimstad kommune, kan være sikre på at dette holder topp kvalitet. Vannforbruket i Grimstad er høyt og situasjonen prekær, slik at vi inntil videre må ha vanninsgsrestriksjoner. Hagevanning er kun tillatt med håndholdt slange på vanningsdagene inntil annen beskjed blir gitt. Oppdatering vil bli gitt på nettsidene våre og på Facebook.

Publisert 05.07.2018

Vannforbruket er nå steget så sterkt at det må innføres vanningsrestriksjoner både for hagevanning og jordbruksvanning.

Publisert 08.06.2018

Det er bevilget penger slik at Grimstad kommune kan gi tilskudd til lag, foreninger eller enkeltpersoner som ønsker å rydde strender og sjønære arealer. Det er satt av 50.000,- kroner til tiltaket i 2018.

Publisert 01.06.2018

Hils på vår nye medarbeider på nettsiden. Hun heter KommuneKari og er en chatrobot under opplæring. Arbeidet med å gjøre de digitale tjenestene til kommunen best mulig er et kontinuerlig arbeid, og derfor ønsker vi å teste ut ny teknologi ved å teste ut en ny og digital medarbeider.

Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.

Publisert 13.04.2018

Høsten 2018 er det planlagtoppstart av undervisning og trening for KOLS-pasienter. Dette er et tilbud som hovedsaklig er for personer med KOLS-grad I og II, men også pasienter med mild grad III kan delta.

Publisert 08.01.2018

I budsjettmøtet 18. desember 2017 vedtok kommunestyret priser for kommunale varer og tjenester.

Fant du det du lette etter?