Nyheter
Publisert 17.08.2017

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 16.08.2017

Hvordan kan flyktningene inkluderes til å bli aktive deltakere i frivilligheten, og ikke bare mottakere? Hvordan kan kommunen tilrettelegge bedre for frivilligheten? Hva kan vi gjøre for hverandre, kommune og frivillighet? Hvordan kan vi gjøre hverandre gode?

Publisert 16.08.2017

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Søknadsfristen er 1. september 2017.

Publisert 15.08.2017

Forhåndsstemmegivningen foran høstens valg startet torsdag 10. august og varer til og med fredag 8. september. I Grimstad kommune er det anledning til å forhåndsstemme på Grimstad rådhus i rådhusets åpningstider.

Publisert 26.07.2017

Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) inviterer til et kurs for fosterhjem som har fosterbarn fra sin egen slekt, og fosterhjem som kjente barnet eller barnets foreldre fra tidligere.

Publisert 07.07.2017

For å kunne stemme ved Stortingsvalget 2017 må du stå i manntallet, og for å kunne stemme ved Sametingsvalget 2017 må du stå i sametingets valgmanntall.

Publisert 30.06.2017

Fylkesmannen har godkjent søndagsåpne butikker i Grimstad i perioden 1. juli til 16. august. Fylkesmannen mente at Grimstad historiske sentrum kan bli definert som typisk turiststed, og at det derfor tillates å ha søndagsåpne butikker.

Publisert 19.06.2017

Folkehelseinstituttet skal forske på foreldreveiledning over hele landet. I Grimstad ønskes nå tenåringsforeldre til ny samtalegruppe. Tenåringsforeldre oppfordres til å delta i en studie om hvordan foreldreveiledningsprogrammet International Child developement programme (ICDP) virker.

Publisert 13.06.2017

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017.

Publisert 23.05.2017
Innvandrerrådet 2017-2019 red.jpg

 I møtet 22. mai 2017 ble Grimstads første innvandrerråd formelt godkjent av kommunestyret.

Publisert 22.05.2017

Gjennom den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har Grimstad kommune fått 400 000 kroner, og Grimstad Røde Kors tilsammen 2,2 mill. kroner til aktiviteter på Kilandssenteret.

Publisert 15.05.2017

Kommunestyret har i sak KS-17/52 den 2.5.2017 gjort vedtak vedrørende kommunalt vedlikehold av private veier.

Publisert 04.04.2017

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utføre kvikkleirekartlegging i Grimstad kommune i utvalgte områder. Kartleggingen er basert på befolkning og «mulighet for leire» fra kvartærgeologiske kart. Kartleggingen i kommunene vil bli utført av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og vil vare i ca. ett år. 

Publisert 21.12.2016

Grimstad kommune har fått avdekket svikt i etterlevelse av rutiner og regelverk når det gjelder innkjøp av tjenester til enkeltbrukere innen helse og omsorg. Grimstad kommune vil her forsøke å informere om spørsmål vi får og svar vi gir, informere om tiltak for å rette på forholdene og legge annen relevant informasjon tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?