Nyheter
Publisert 16.03.2018

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2018. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 12.03.2018

Det er innført ekstraordinær båndtvang i Grimstad fra og med 13. mars 2018. Innføringen skyldes ekstraordinære forhold for viltet med mye snø,
 

Publisert 08.03.2018

Lag og foreninger som driver kultur- og idrettsarbeid i Grimstad kan søke om tilskudd til drift. Arbeid for barn og unge prioriteres. Det er gjort noen endringer i fordelingsnøkkelen som vil bli gjeldende fra 2018.

Publisert 01.03.2018

Kommunen går nå over i normal drift, men vil følge årvåkent med på situasjonen i helse- og omsorgssektoren. Ansatte i helsetjenesten har hatt travle dager og netter, men utfordringene har fortløpende blitt håndtert.

Publisert 28.02.2018

Grimstad kommune følger værsituasjonen. Vi har normal drift med beredskap for natten hvis behovet oppstår. Kriseledelsen møtes for ny status i morgen kl 0800.
Publikum oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og følge politiets anbefalinger for ferdsel i trafikken.

Publisert 28.02.2018

Kommunens kriseledelse følger værsituasjonen. Ingen nye tiltak er satt i gang etter møte klokken 11, men rapportering følges opp og tiltak kan settes i verk ved behov.

Publisert 28.02.2018

Rådmannen har satt begrenset kriseledelse klokken 09.10, og situasjonen er vurdert. Noen skoler og barnehager er uten strøm, disse følges opp fortløpende.

Publisert 26.02.2018

Grimstad kommune starter opp med aktivitetsgruppe med hund. Målgruppen er barn og unge mellom 9 og 15 år som ikke finner seg til rette i andre fritidsaktiviteter.

Publisert 15.02.2018

I Grimstad har velferdsteknologi gjort hverdagen bedre for både pasienter og ansatte. Nattevakten på Frivolltun bo- og omsorgssenter er overbevist om at teknologien har reddet liv. Nå samarbeider Grimstad med de 29 andre kommunene i Agder om mer velferdsteknologi.

Publisert 14.02.2018

22. - 24. mai 2018 er det duket for sykkelfest på Sørlandet! 2018 utgaven av Tour des Fjords byr på 3 spennende etapper der rittet strekker seg over begge Agderfylkene før det avsluttes sør i Rogaland. Tour des Fjords har målgang i Grimstad 22. mai og gjennomkjøring 23. mai. 

Publisert 25.01.2018

I mai 2017 gjorde kommunestyret et vedtak vedrørende kommunalt vedlikehold og brøyting av private veier.

Publisert 08.01.2018

I budsjettmøtet 18. desember 2017 vedtok kommunestyret priser for kommunale varer og tjenester.

Publisert 22.12.2017

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp også i 2018. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 03.11.2017

Grimstad kommune ber alle eiere av private vannforsyningssystemer å registrere dere hos kommunen. Alle brønner/vannverk som forsyner minst 2 boenheter eller mer, regnes som vannforsyningssystem.

Publisert 18.10.2017

Agder-kommunene går sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Avtalen gjelder leveranse av digitale trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende, i omsorgsboliger og på sykehjem.

Publisert 04.04.2017

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utføre kvikkleirekartlegging i Grimstad kommune i utvalgte områder. Kartleggingen er basert på befolkning og «mulighet for leire» fra kvartærgeologiske kart. Kartleggingen i kommunene vil bli utført av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og vil vare i ca. ett år. 

Fant du det du lette etter?