Nyheter
Publisert 04.01.2017

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 21.12.2016

Grimstad kommune har fått avdekket svikt i etterlevelse av rutiner og regelverk når det gjelder innkjøp av tjenester til enkeltbrukere innen helse og omsorg. Grimstad kommune vil her forsøke å informere om spørsmål vi får og svar vi gir, informere om tiltak for å rette på forholdene og legge annen relevant informasjon tilgjengelig ved behov.

Publisert 16.12.2016
Ordfører Glimsdal og Ove Bach Raet nasjonapark.JPG

Raet nasjonalpark ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag. Det betyr at Sørlandet har fått sin første nasjonalpark. Raet nasjonalpark går fra Hasseltangen i Grimstad kommune og til Lyngør i Tvedestrand kommune. Søm landskapsvernområde ligger i Grimstad kommune, mens Hove landskapsvernområde ligger i Arendal kommune.

Publisert 05.12.2016

Undersøkelsen fra BDO om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune er nå offentliggjort under utvalgets møteinnkalling på nett. Rapporten skal behandles av kontrollutvalget onsdag 7. desember. Rådmannen vil møte i kontrollutvalget og svare på eventuelle spørsmål og gi kommentarer under behandlingen av saken i utvalget. 

Publisert 17.11.2016

Grimstad kommune har tatt i bruk digital post som del av omleggingen til nytt saksbehandlings- og arkivsystem. Digital post er en felles løsning for blant andre kommuner og fylkeskommuner for å sende dokumenter til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ.

Publisert 17.11.2016
IA-pris renholdere i grimstad kommune 2016.jpg

IA-prisen deles ut av IA-rådet i Aust-Agder og hensikten med prisen er å stimulere arbeidslivet til innsats i IA-arbeidet (inkluderende arbeidsliv). Prisen skal stimulere bedrifter og virksomheter til å jobbe aktivt med IA, og inspirere enda flere til å inngå samarbeidsavtale om IA. Arbeidsplassen er hovedarena for et inkluderende arbeidsliv.

Publisert 05.10.2016

I forbindelse med ny innsamlingsordning for renovasjon vil abonnenter bli varslet på SMS gjennom UMS.
UMS er en nasjonal befolkningsvarsling som brukes av blant andre politiet, kommuner og strømleverandører.

Fant du det du lette etter?