Nyheter
Publisert 04.03.2021

Det er møte i formannskapet i dag og møtet overføres direkte. Møtet starter 9.30.

Publisert 04.03.2021

Da inviteres du til å delta i en forskningsstudie i regi av Universitetet i Oslo (UiO). Du må være over 18 år for å delta. 

Publisert 04.03.2021

Markveien kulturbarnehage gjenåpner tirsdag 19. januar 2021, men avdelingen Revebjella vil fortsatt holde stengt. Smittesporingsteamet og kommuneoverlege har siden søndag fått god oversikt over situasjonen.

Publisert 02.03.2021

KS Agder har i dag gitt prisen for Årets lærlingekommune til Grimstad, basert på en helhetlig vurdering. 

- Formidling av lærlinger er særdeles viktig for å motvirke ungt utenforskap på Agder og bidra til aktiv yrkesdeltakelse i de kommende år. Selv om det er et stykke frem til vi når målsetningene våre, så er det gøy at den jobben som gjøres blir lagt merke til, sier ordfører Beate Skretting.

Publisert 23.02.2021

2020 var et krevende år på grunn av koronapandemien. Likevel viser regnskapet at Grimstad kommune ender med et årsresultat på 11,4 millioner kroner. Det budsjetterte årsresultatet var på 10,1 millioner kroner så kommunen leverer et resultat som er 1,3 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Publisert 20.02.2021

Vi har i ettermiddag tre nye smittede i Grimstad kommune. Det gjelder et barn 0-9 år og to kvinner på 20-29 år og 30-39 år. Det er kjent smittevei i alle tre tilfeller.

Publisert 18.02.2021

Det har i løpet av dagen blitt større endringer i smittestatus i Grimstad kommune. Vi hadde i morges fem i isolasjon som følge av påvist smitte, og 24 nærkontakter i pålagt karantene. I løpet av kvelden har vi fått en ny positiv prøve, og to tilfeller med sterk mistanke om smitte.

Publisert 08.02.2021

Dersom du har fylt 16 år, kan du søke sommerjobb i park- og bydriftsavdelingen i kommunaltekniske tjenester eller hos bygg- og eiendomstjenesten.  I park- og bydriftsavdelingen er det utearbeid, mens i bygg- og eiendomstjenesten er det snakk om malearbeid, både ute og inne. Søknadsfristen er 15. april 2021.

Publisert 01.02.2021

Vi ønsker at alle innbyggere i Grimstad registrerer seg, uavhengig av hvor en befinner seg i prioriteringslisten. Du blir innkalt av fastlege eller kommunen når det er din tur!

Publisert 20.01.2021

Grimstad kommune har ferdigstilt en vaksinekalender som gir et estimat for når innbyggerne kan forvente å få tilbud om koronavaksine. Kalenderen er laget utfra de prioriteringene som ligger for vaksinering, og forventet tilgang til vaksiner.

Publisert 02.01.2021

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 10.12.2020

Mandag 7. desember ble det gratis, trådløse nettet i sentrum offisielt åpnet og publikum kan dermed ta den nye wifi-løsningen i bruk. Det trådløse nettet er etablert gjennom et godt samarbeid mellom Grimstad kommune, IKT Agder og Gårdeierforeningen.

Publisert 10.11.2020

5. november 202 ble det holdt informasjonsmøte om utbyggingen på Torskeholmen. Vi har nå fått opptaket fra møtet, slik at alle som ikke var tilstede eller så direktesendingen, kan se debatten og informasjonen som ble gitt. 

Publisert 16.10.2020

Juni 2020 vedtok kommunestyret ny, lokal forskrift om endring av skolekretsgrensene. Bestemmelsene gjelder fra skoleåret 2021-2022. Det tilbys overgangsordninger slik at elever som er innskrevet på en skole, og eventuelt har startet på en skole som ikke lenger vil være elevens nærskole, likevel kan få fullføre på skolen eleven har begynt på.

Publisert 01.07.2020

Tirsdag denne uken besøkte kommunal- og moderniseringsministeren Grimstad for å lære om Innovasjonspartnerskap Agder.

Publisert 26.03.2020

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2020. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 13.01.2020

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Publisert 19.12.2019

Grimstad kommune arbeider for tiden med bredbåndsutbygging basert på prosjekter for 2018 og 2019.  2018-prosjektene gjelder områdene Beisland-Nygrenda og Havstad, og 2019-prosjektene gjelder områdene Grefstad og Kleppekjærveien.

Publisert 14.06.2019

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet. 

Publisert 18.01.2019

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2019. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.