Nyheter
Publisert 19.06.2017

For deg som bor i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane, slukkes NRKs radiokanaler på FM 21. juni. De kommersielle, riksdekkende kanalene følger etter 15. september. Lokalradio som sender på FM i din kommune kan fortsette å sende på FM også etter 15. september dersom de ønsker det.

Publisert 19.06.2017

Folkehelseinstituttet skal forske på foreldreveiledning over hele landet. I Grimstad ønskes nå tenåringsforeldre til ny samtalegruppe. Tenåringsforeldre oppfordres til å delta i en studie om hvordan foreldreveiledningsprogrammet International Child developement programme (ICDP) virker.

Publisert 13.06.2017

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017.

Publisert 09.06.2017

På grunn av ferieavvikling må søknader om skjenkebevillinger til arrangementer i Grimstad, som skal avvikles før 8. august 2017, være mottatt i Grimstad kommune innen 3. juli 2017. 

Publisert 31.05.2017

Helsedirektoratets Nasjonale program for velferdsteknologi går nå over i en ny fase innenfor velferdsteknologi; fra piloteringsfase og over til en innføringsfase for trygghets- og varslingsteknologi. I den anledning har alle 30 kommunene i Agder søkt «Omsorgsplan 2020 – innføring av velferdsteknologiske løsninger» og har blitt invitert med i programmet. 

Publisert 26.05.2017

Vannforbruket er nå steget så sterkt det det må innføres vanningsrestriksjoner fra i dag, 26. mai 2017. Vi ber alle respektere tidspunktene for vanning slik at det blir nok vann til alle, og for å ha en god brannberedskap.

Publisert 23.05.2017
Innvandrerrådet 2017-2019 red.jpg

 I møtet 22. mai 2017 ble Grimstads første innvandrerråd formelt godkjent av kommunestyret.

Publisert 22.05.2017

Gjennom den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har Grimstad kommune fått 400 000 kroner, og Grimstad Røde Kors tilsammen 2,2 mill. kroner til aktiviteter på Kilandssenteret.

Publisert 20.05.2017

På grunn av stor saksmengde og en periode med redusert bemanning, vil det være nødvendig med redusert telefontid på Byggesaksenheten for å kunne prioritere saksbehandlingen. Tiltakene gjelder fram til fellesferien. Dersom det er behov for behov for en forlengelse av ordningen etter ferien, vil dette bli opplyst i ny annonse.

Publisert 15.05.2017

Kommunestyret har i sak KS-17/52 den 2.5.2017 gjort vedtak vedrørende kommunalt vedlikehold av private veier.

Publisert 03.05.2017

Friluftsskolen arrangeres av Friluftsrådet Sør og er et gratis tilbud til alle mellom 10 og 13 år (født 2004 – 2007) i sommerferien.

Publisert 18.04.2017

Sykle til jobben-aksjonen starter 19. april! Det er gratis å delta for alle som bor i Grimstad kommune og du kan vinne fine premier!

Publisert 04.04.2017

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utføre kvikkleirekartlegging i Grimstad kommune i utvalgte områder. Kartleggingen er basert på befolkning og «mulighet for leire» fra kvartærgeologiske kart. Kartleggingen i kommunene vil bli utført av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og vil vare i ca. ett år. 

Publisert 20.02.2017

Regjeringen la mandag 20. februar fram en oversikt over bevilgning til gang- og sykkeltiltak. Kommuner og fylkeskommuner kan søke statlige midler til tiltak som vil fremme sykkel og gange. Kommuner med sykkelbyavtale og vedtatt hovedplan for sykkel, prioriteres.

I oversikten går det fram at regjeringen i 2017 har bevilget 122 millioner kroner til tiltak som skal tilrettelegge for økt sykkelbruk. Aust- Agder har blitt høyt prioritert og får 10,625 millioner kroner, av disse går 9,2 millioner kroner til tiltak i Grimstad!

Publisert 21.12.2016

Grimstad kommune har fått avdekket svikt i etterlevelse av rutiner og regelverk når det gjelder innkjøp av tjenester til enkeltbrukere innen helse og omsorg. Grimstad kommune vil her forsøke å informere om spørsmål vi får og svar vi gir, informere om tiltak for å rette på forholdene og legge annen relevant informasjon tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?