Nyheter
Publisert 13.12.2017

I forbindelse med at Landskapsfabrikken og Léva Urban Design har fått i oppdrag av Grimstad kommune å lage fremtidsbilder for Grimstad by i 2040, skal det gjennomføres en kort spørreundersøkelse.

Publisert 30.11.2017

Stortinget har vedtatt en statlig finansiert tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter. Om du har en sliten og ubrukelig fritidsbåt under 15 fot, kan du levere den til Agder renovasjon på avfallsmottaket i Heftingsdalen.
 

Publisert 08.11.2017

Onsdag 8. november la rådmann Tone Marie Nybø Solheim fram budsjettet for 2018 og handlingsprogrammet for 2018-2021.

Publisert 03.11.2017

Grimstad kommune ber alle eiere av private vannforsyningssystemer å registrere dere hos kommunen. Alle brønner/vannverk som forsyner minst 2 boenheter eller mer, regnes som vannforsyningssystem.

Publisert 20.10.2017

Kultur- og miljøutvalget vedtok i sitt møte 18. oktober at årets kulturpris skal tildeles Knut Brautaset for hans innsats for å fremme lokalhistorisk kunnskap og interesse. 

Publisert 18.10.2017

Agder-kommunene går sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Avtalen gjelder leveranse av digitale trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende, i omsorgsboliger og på sykehjem.

Publisert 17.08.2017

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 04.04.2017

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utføre kvikkleirekartlegging i Grimstad kommune i utvalgte områder. Kartleggingen er basert på befolkning og «mulighet for leire» fra kvartærgeologiske kart. Kartleggingen i kommunene vil bli utført av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og vil vare i ca. ett år. 

Fant du det du lette etter?