Nyheter
Publisert 24.09.2021

Det betyr blant annet at meteren forsvinner og at det blir slutt på restriksjoner for arrangementer. Samtidig er det viktig at vi følger smittevernrådene; slik som god håndhygiene, hostehygiene og at du holder deg hjemme og tester deg hvis du er syk. 
Smittede skal fortsatt være i isolasjon.

Publisert 23.09.2021

Er du en som har, eller står i fare for utvikling av livsstilsrelaterte plager og som ønsker drahjelp til å endre og forbedre dine egne levevaner? Da kan dette være et kurs for deg. 30. september starter Frisklivssentralen opp nytt 12-ukers frisklivskurs om temaer rundt hvordan du kan skape «Gode vaner» i din hverdag.

Publisert 10.09.2021

Kriseledelsen var samlet i formiddag for å vurdere smittesituasjonen og for å vurdere om det var nødvendig lokale tilpasninger i Grimstad. Rådet og konklusjonen var at det ikke er nødvendig å endre til gult nivå i skole og barnehager, og det er heller ikke behov for andre tiltak.

Publisert 02.09.2021

En navnekomite har siden i fjor arbeidet med forslag til endring av gatenavn i Grimstad sentrum. Innbyggere kan nå komme med innspill til forslaget. 

Publisert 23.08.2021
Agder energi scanner linjenettet med helikopter

Agder Energi Nett opplyser at de i 2021 vil benytte både droner og helikopter til å inspisere høyspentnettet på Agder.

Publisert 11.08.2021
Koronatest

I august har det vært smittehendelser ved CrossFit Grimstad og ved KRIKs sommerleir.

Publisert 08.08.2021

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 20.07.2021

Vannforbruket er nå steget så sterkt at vanningsrestriksjoner må innføres. Abonnentene inndeles for hagevanning i grupper etter første bokstav i etternavnet. Der abonnenten har flere etternavn er det siste etternavn til den som mottar faktura for kommunale eiendomsgebyrer som gjelder. 

Les mer på siden om vanningsrestriksjoner 

Publisert 14.07.2021

I år er det 10 år siden terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya, og i den anledning arrangeres det flere nasjonale og lokale markeringer. I Grimstad kommune markeres årsdagen 22. juli i amfiet på Kirkeheia. 

Publisert 05.07.2021
Pengesedler

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Publisert 21.06.2021

Grimstad kommune skal bygge ny skole på Fjære. Bygget skal i første rekke tilrettelegges for skoleformål, men i tillegg skal anlegget kunne brukes av andre i nærmiljøet utenom skoletiden. Dette er et bygg som mange vil få et forhold til. Anlegget blir en viktig arena for identitetsbygging, sosiale relasjoner, kulturell eller fysisk aktivitet.

Publisert 28.05.2021
Pengesedler

Næringssjefen og styret for Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad, fordelte nylig kompensasjonsmidler for Grimstad.

Publisert 02.03.2021

KS Agder har i dag gitt prisen for Årets lærlingekommune til Grimstad, basert på en helhetlig vurdering. 

- Formidling av lærlinger er særdeles viktig for å motvirke ungt utenforskap på Agder og bidra til aktiv yrkesdeltakelse i de kommende år. Selv om det er et stykke frem til vi når målsetningene våre, så er det gøy at den jobben som gjøres blir lagt merke til, sier ordfører Beate Skretting.

Publisert 23.02.2021
Pengesedler

2020 var et krevende år på grunn av koronapandemien. Likevel viser regnskapet at Grimstad kommune ender med et årsresultat på 11,4 millioner kroner. Det budsjetterte årsresultatet var på 10,1 millioner kroner så kommunen leverer et resultat som er 1,3 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Publisert 01.02.2021

Vi ønsker at alle innbyggere i Grimstad registrerer seg, uavhengig av hvor en befinner seg i prioriteringslisten. Du blir innkalt av fastlege eller kommunen når det er din tur!

Publisert 10.12.2020

Mandag 7. desember ble det gratis, trådløse nettet i sentrum offisielt åpnet og publikum kan dermed ta den nye wifi-løsningen i bruk. Det trådløse nettet er etablert gjennom et godt samarbeid mellom Grimstad kommune, IKT Agder og Gårdeierforeningen.

Publisert 10.11.2020

5. november 202 ble det holdt informasjonsmøte om utbyggingen på Torskeholmen. Vi har nå fått opptaket fra møtet, slik at alle som ikke var tilstede eller så direktesendingen, kan se debatten og informasjonen som ble gitt. 

Publisert 01.07.2020

Tirsdag denne uken besøkte kommunal- og moderniseringsministeren Grimstad for å lære om Innovasjonspartnerskap Agder.

Publisert 26.03.2020

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2020. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 13.01.2020

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon.