Nyheter
Publisert 15.11.2018

Det kan nå søkes om midler til tiltak for at barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Søknadsfrist er fredag 10. desember 2018.

Publisert 02.11.2018

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 01.11.2018

1. november 2018 la rådmann Tone Marie Nybø Solheim fram forslag til budsjett for 2019 og handlingsprogram for 2019-2022. Du finner budsjettdokumentene på nettsiden vår, og du kan også se opptak av rådmannens budsjettframlegg.

Publisert 30.10.2018

I løpet av de neste seks ukene vil foreldre som er i kontakt med kommunen om tjenester som gjelder barnet deres, bli invitert til å være med i en brukerundersøkelse om barn, unge og deres familie.

Publisert 05.09.2018

Kultur- og miljøutvalget vedtok i møte 22. august 2018 at årets kulturpris skal tildeles Bodil Austenaa og Hans Selmer Johansen for deres engasjement for Postmannslaget på Marivold. Deres innsats ved vaffeljernet på søndagene gjennom 10 år bidrar til Grimstad Bys Vels vedlikehold av bygningen.

Publisert 27.08.2018

Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i en rekke områder i Agder, blant annet i Grimstad kommune. Du finner informasjon og kart over disse prosjektene på nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune.

Publisert 20.08.2018

Har du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du selv ansvar for at det er fri sikt. Busker og trær ut i offentlige trafikkområder kan hindre sikt, skjule viktig informasjon eller tvinge myke trafikanter ut i veibanen. Både bilister og myke trafikanter kan utsettes for stor fare.

Publisert 01.06.2018

Hils på vår nye medarbeider på nettsiden. Hun heter KommuneKari og er en chatrobot under opplæring. Arbeidet med å gjøre de digitale tjenestene til kommunen best mulig er et kontinuerlig arbeid, og derfor ønsker vi å teste ut ny teknologi ved å teste ut en ny og digital medarbeider.

Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.

Publisert 08.01.2018

I budsjettmøtet 18. desember 2017 vedtok kommunestyret priser for kommunale varer og tjenester.

Fant du det du lette etter?