Nyheter
Publisert 16.08.2019

Grimstad kommune og Grimstad Min By gjennomførte i sommer Sommergada 2019 i Grimstad sentrum. Det har vært mange og sterke meninger knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Det gjennomføres derfor nå en spørreundersøkelse som grunnlag for evaluering av Sommergada. Vi ønsker gjerne at du tar deg tid til å svare på spørsmålene i dette spørreskjemaet, slik at vi kan danne oss et godt bilde av hvordan sommergata har påvirket deg og din sommer her i Grimstad, og hva vi kan gjøre for å få til et bedre opplegg for neste sommer.

Publisert 24.05.2019

i september vil Grimstad familiesenter arrangere en temakveld om gaming. Hva er egentlig gaming? Og hvordan kan foreldrene sette grenser på en positiv måte? 

Publisert 08.08.2019

Skatteliste for eiendomsskatt i Grimstad for 2019, og tilleggsliste for eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt, legges ut til offentlig ettersyn.

Publisert 20.07.2019

Grimstad kommune deltar i et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort. Det betyr at ved årets valg vil du få en SMS med lenke til valgkortet ditt. Dermed har du kortet på mobilen og lett tilgjengelig når du skal stemme. 

Publisert 27.06.2019

Ekstra høring av tilleggsutredning av endret kryssplassering i Grimstad i forbindelse med forslag til Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad.

Publisert 20.06.2019

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av bygninger i Norge. Fossil olje vil si fyringsolje, parafin og lignende. Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje/biofyringsparafin. Ved overgang til biofyriongsolje/biofyringsparafin må du tilstandskontrollere tanken og melde fra til miljørådgiver i Grimstad kommune.

 

Publisert 14.06.2019

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet. 

Publisert 06.06.2019

Vi gratulerer Grimstad musikkorps med årets kulturpris. De får prisen for sitt musikalske og entusiastiske bidrag til kommunens kulturliv. Musikantene i Grimstad Musikkorps sprer musikk og glede til alle i Grimstad. Det har korpset gjort siden 1886!

 

Publisert 03.06.2019

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Publisert 09.05.2019

Grimstad kommunes utgifter er større enn budsjettert, og kommunen har over år arbeidet med å etablere en sunn økonomisk drift og skaffe handlingsrom til fremtidige utfordringer og variasjoner i behov. Sammen med et klart politisk oppdrag, er dette bakgrunnen for at rådmannen nå legger frem en økonomisk analyse som skisserer et teoretisk handlingsrom for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Analysen skal bidra til at Grimstad kommune når de politiske vedtakene om omstilling, effektivisering og økonomisk handlingsrom.

Publisert 18.01.2019

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2019. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 04.01.2019

Kommunestyret vedtok 17.12.18 prisliste for kjøp og salg av varer og tjenester i Grimstad kommune. Prislisten ligger også til gjennomlesning i sentralbordet på Grimstad rådhus og Grimstad bibliotek.

Publisert 19.12.2018

18. desember var det folkemøte på rådhuset der de fire forslagene til utbygging av Torskeholmen ble presentert. Bedømmelseskomiteen la også fram sine vurderinger og hvilket forslag de anbefalte at det arbeides videre med. 

Publisert 01.06.2018

Hils på vår nye medarbeider på nettsiden. Hun heter KommuneKari og er en chatrobot under opplæring. Arbeidet med å gjøre de digitale tjenestene til kommunen best mulig er et kontinuerlig arbeid, og derfor ønsker vi å teste ut ny teknologi ved å teste ut en ny og digital medarbeider.

Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.

Fant du det du lette etter?