Nyheter
Publisert 18.01.2021

Markveien kulturbarnehage gjenåpner tirsdag 19. januar 2021, men avdelingen Revebjella vil fortsatt holde stengt. Smittesporingsteamet og kommuneoverlege har siden søndag fått god oversikt over situasjonen.

Publisert 17.01.2021

Sent i går kveld fikk Grimstad kommune melding om et nytt positivt prøvesvar på Covid-19. Vedkommende er et barn mellom 0 og 9 år, og smittesporingsteamet har jobbet iherdig med dette siden i går.

Publisert 15.01.2021

På vegne av Kjell Gilje AS melder Grimstad kommune om vannavstenging på strekning Vågsholt - Homborsund - Eide. Vannet blir borte mandag 18. januar fra kl 22 til tirsdag 19. januar kl 06. Når vannet kommer tilbake kan det være brunt eller inneholde luft. Hvis dette skjer, kan du la kaldtvannet renne i 15 minutter.

Publisert 13.01.2021

En lærer ved Fjære barneskole har i dag mottatt positivt prøvesvar på Covid-19. Som følge av dette har ansatte og elever ved 5. trinn gått i karantene.

Publisert 02.01.2021

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 10.12.2020

Mandag 7. desember ble det gratis, trådløse nettet i sentrum offisielt åpnet og publikum kan dermed ta den nye wifi-løsningen i bruk. Det trådløse nettet er etablert gjennom et godt samarbeid mellom Grimstad kommune, IKT Agder og Gårdeierforeningen.

Publisert 04.12.2020

Grimstad kommune fikk nylig status som nasjonalparkkommune og er godkjent av Miljødirektoratet til å bruke merkevaren «Norges nasjonalparker».  Målet for merkevaren "Norges nasjonalparker" er flere besøkende, bedre vern og større verdiskaping.

Publisert 10.11.2020

5. november 202 ble det holdt informasjonsmøte om utbyggingen på Torskeholmen. Vi har nå fått opptaket fra møtet, slik at alle som ikke var tilstede eller så direktesendingen, kan se debatten og informasjonen som ble gitt. 

Publisert 16.10.2020

Juni 2020 vedtok kommunestyret ny, lokal forskrift om endring av skolekretsgrensene. Bestemmelsene gjelder fra skoleåret 2021-2022. Det tilbys overgangsordninger slik at elever som er innskrevet på en skole, og eventuelt har startet på en skole som ikke lenger vil være elevens nærskole, likevel kan få fullføre på skolen eleven har begynt på.

Publisert 07.08.2020

Da inviteres du til å delta i en forskningsstudie i regi av Universitetet i Oslo (UiO). Du må være over 18 år for å delta. 

Publisert 01.07.2020

Tirsdag denne uken besøkte kommunal- og moderniseringsministeren Grimstad for å lære om Innovasjonspartnerskap Agder.

Publisert 26.03.2020

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2020. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 13.01.2020

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Publisert 19.12.2019

Grimstad kommune arbeider for tiden med bredbåndsutbygging basert på prosjekter for 2018 og 2019.  2018-prosjektene gjelder områdene Beisland-Nygrenda og Havstad, og 2019-prosjektene gjelder områdene Grefstad og Kleppekjærveien.

Publisert 14.06.2019

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet. 

Publisert 18.01.2019

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2019. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 19.12.2018

18. desember var det folkemøte på rådhuset der de fire forslagene til utbygging av Torskeholmen ble presentert. Bedømmelseskomiteen la også fram sine vurderinger og hvilket forslag de anbefalte at det arbeides videre med. 

Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.