Nyheter
Publisert 20.09.2022

Kulturprisen deles ut årlig, og kan gis til enkeltpersoner, grupper, institusjoner eller frivillige organisasjoner som har gjort en stor innsats for nyskaping og styrking av kulturlivet i kommunen.

Publisert 20.09.2022

Fristen for å søke spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, kulturanlegg og anlegg for friluftsliv/fysisk aktivitet for 2023 er 1. november 2022.

Publisert 14.09.2022

Kommunestyret hadde nylig folkevalgtopplæring, og der ble de enige om å prøve en ordning med Folkets spørretime.

Publisert 14.09.2022

Den nye drosjeavtalen har dessverre medført økte drosjepriser for TT-brukerne. For å sikre at TT-brukerne i de berørte områdene fortsatt skal kunne delta i samfunnet og opprettholde mest mulig av transporttilbudet, har det vært nødvendig å se på de økonomiske rammene og tilskudd til de ulike brukergruppene.

Publisert 26.08.2022

Visste du at både du og barnet ditt får gratis inngang i svømmehallen dersom barnet ditt går i andre klasse?

Publisert 13.06.2022

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 12.05.2022

Kommunale kompensasjonsmidler er nå fordelt i henhold til formannskapets vedtak i sak 22/1 «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter grunnet Covid 19 - tildelingsrunde nr. 7

Publisert 04.03.2022

Mange spør om jodtabletter om dagen på grunn av krigen i Ukraina. Jodtabletter kan kjøpes på apoteket. Jodtabletter brukes i en situasjon der luften er forurenset med radioaktivt jod etter en atomhendelse. Tilførsel av jod vil begrense hvor mye radioaktivt jod som kroppen kan ta opp, og vil redusere risiko for skade i en slik situasjon.

Publisert 01.07.2020

Tirsdag denne uken besøkte kommunal- og moderniseringsministeren Grimstad for å lære om Innovasjonspartnerskap Agder.

Publisert 14.06.2019

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet.