Nyheter
Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.

Publisert 24.05.2018

Det er veldig tørt for tiden, derfor innføres det totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.
Det betyr at det ikke er lov til å grille eller tenne bål hverken i skog, mark eller på stranden. Det er heller ikke lov å bruke engangsgrill eller å bruke bålplassene i marka i denne perioden.

Publisert 22.05.2018

Vannforbruket er nå steget så sterkt at det må innføres vanningsrestriksjoner både for hagevanning og jordbruksvanning.

Publisert 27.04.2018

Grimstad kommune har engasjert Safe Control Infra for å fotografere det kommunale veinettet. Safe Control Infra har egen registreringsbil som tar 360° panoramabilder hver femte meter på veien. Samtidig registreres GPS-posisjon med høyde og en rekke andre posisjoneringsdata.

Publisert 13.04.2018

Høsten 2018 er det planlagtoppstart av undervisning og trening for KOLS-pasienter. Dette er et tilbud som hovedsaklig er for personer med KOLS-grad I og II, men også pasienter med mild grad III kan delta.

Publisert 01.03.2018

Kommunen går nå over i normal drift, men vil følge årvåkent med på situasjonen i helse- og omsorgssektoren. Ansatte i helsetjenesten har hatt travle dager og netter, men utfordringene har fortløpende blitt håndtert.

Publisert 28.02.2018

Grimstad kommune følger værsituasjonen. Vi har normal drift med beredskap for natten hvis behovet oppstår. Kriseledelsen møtes for ny status i morgen kl 0800.
Publikum oppfordres til å ta nødvendige forholdsregler og følge politiets anbefalinger for ferdsel i trafikken.

Publisert 28.02.2018

Kommunens kriseledelse følger værsituasjonen. Ingen nye tiltak er satt i gang etter møte klokken 11, men rapportering følges opp og tiltak kan settes i verk ved behov.

Publisert 28.02.2018

Rådmannen har satt begrenset kriseledelse klokken 09.10, og situasjonen er vurdert. Noen skoler og barnehager er uten strøm, disse følges opp fortløpende.

Publisert 15.02.2018

I Grimstad har velferdsteknologi gjort hverdagen bedre for både pasienter og ansatte. Nattevakten på Frivolltun bo- og omsorgssenter er overbevist om at teknologien har reddet liv. Nå samarbeider Grimstad med de 29 andre kommunene i Agder om mer velferdsteknologi.

Publisert 25.01.2018

I mai 2017 gjorde kommunestyret et vedtak vedrørende kommunalt vedlikehold og brøyting av private veier.

Publisert 08.01.2018

I budsjettmøtet 18. desember 2017 vedtok kommunestyret priser for kommunale varer og tjenester.

Publisert 31.12.2017

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp også i 2018. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 18.10.2017

Agder-kommunene går sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Avtalen gjelder leveranse av digitale trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende, i omsorgsboliger og på sykehjem.

Publisert 04.04.2017

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utføre kvikkleirekartlegging i Grimstad kommune i utvalgte områder. Kartleggingen er basert på befolkning og «mulighet for leire» fra kvartærgeologiske kart. Kartleggingen i kommunene vil bli utført av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og vil vare i ca. ett år. 

Fant du det du lette etter?