Nyheter
Publisert 20.10.2017

Kultur- og miljøutvalget vedtok i sitt møte 18. oktober at årets kulturpris skal tildeles Knut Brautaset for hans innsats for å fremme lokalhistorisk kunnskap og interesse. 

Publisert 18.10.2017

Agder-kommunene går sammen om felles anskaffelse av velferdsteknologiske løsninger. Avtalen gjelder leveranse av digitale trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende, i omsorgsboliger og på sykehjem.

Publisert 02.10.2017

Den nye drikkevannsforskriften sier at det skal være tilstrekkelig med hygieniske barrierer. Drikkevannet i Grimstad kommune går i dag gjennom to hygieniske barrierer;  kontinuerlig spylende dynasandfiltre og UV, hvilket i seg selv er bra.

Publisert 17.08.2017

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 04.04.2017

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal utføre kvikkleirekartlegging i Grimstad kommune i utvalgte områder. Kartleggingen er basert på befolkning og «mulighet for leire» fra kvartærgeologiske kart. Kartleggingen i kommunene vil bli utført av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og vil vare i ca. ett år. 

Fant du det du lette etter?