Nyheter

Informasjon til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen kl. 12 (dagtid) den 1. april 2019. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

For mer opplysninger, se valg.no eller ta kontakt med kommunen/fylkeskommunen.

Publisert 14.03.2019

Lag og foreninger som driver kultur- og idrettsarbeid i Grimstad kan søke om tilskudd til drift. Arbeid for barn og unge prioriteres. Vedlegg som skal følge søknaden er medlemsliste (med postnummer og fødselsår), regnskap, budsjett og årsmelding.

Publisert 14.03.2019

Det kan søkes om tilskudd til gjennomføring av 17. mai-arrangement (åpne for alle innbyggere) på skolene.
Det må sendes en kort søknad med regnskap for fjorårets arrangement.

Publisert 14.03.2019

Grimstad kommune skal bygge tilfluktsrom i gangtunnelen fra Arresten parkeringshus og ut til Vestregate (sentrum). Det medfører at gangtunnelen vil være stengt fra og med 20. mars frem til 16. mai 2019. Adkomsten fra RV420 (Odden) vil fungere som normalt.

Publisert 11.03.2019

Fristen for å sende inn forslag er 31. mars 2019. Kulturprisen deles ut årlig, og kan gis til enkeltpersoner, grupper, institusjoner eller frivillige organisasjoner som har gjort en stor innsats for nyskaping og styrking av kulturlivet i kommunen. 

 

Publisert 28.02.2019

Skatteliste for eiendomsskatt i Grimstad for 2019, og tilleggsliste for eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt, legges ut til offentlig ettersyn.

Publisert 25.02.2019

Grimstad kommune har tilbud om aktivitetsgruppe med hund. Målgruppen er barn og unge mellom 9 og 15 år som ikke finner seg til rette i andre fritidsaktiviteter. Aktivitetsgruppen starter opp nytt kurs på Dømmesmoen 28. mars 2019  kl 17.00-18.30. Aktivitetene foregår i lysløypa og i hundeparken på Dømmesmoen.

Publisert 18.02.2019

På nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune ligger det en oversikt over bredbåndsprosjekter som har fått statlig støtte i 2018. Prioritering av støttemidler må følge statlige retningslinjer og tar også hensyn til kostnadsoverslag og egenfinansiering.  

Publisert 18.01.2019

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2019. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 04.01.2019

Kommunestyret vedtok 17.12.18 prisliste for kjøp og salg av varer og tjenester i Grimstad kommune. Prislisten ligger også til gjennomlesning i sentralbordet på Grimstad rådhus og Grimstad bibliotek.

Publisert 03.01.2019

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 19.12.2018

18. desember var det folkemøte på rådhuset der de fire forslagene til utbygging av Torskeholmen ble presentert. Bedømmelseskomiteen la også fram sine vurderinger og hvilket forslag de anbefalte at det arbeides videre med. 

Publisert 03.12.2018

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka skal du få en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Publisert 27.08.2018

Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i en rekke områder i Agder, blant annet i Grimstad kommune. Du finner informasjon og kart over disse prosjektene på nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune.

Publisert 01.06.2018

Hils på vår nye medarbeider på nettsiden. Hun heter KommuneKari og er en chatrobot under opplæring. Arbeidet med å gjøre de digitale tjenestene til kommunen best mulig er et kontinuerlig arbeid, og derfor ønsker vi å teste ut ny teknologi ved å teste ut en ny og digital medarbeider.

Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.

Fant du det du lette etter?