Nyheter
Publisert 21.05.2019

Unio har varslet at dersom partene sentralt ikke kommer til enighet innen fristen, så vil det bli streik i kommunal sektor fra 24. mai 2019 kl 08.00. Grimstad kommune blir rammet av en eventuell streik fra første dag.

Publisert 14.05.2019

Mandag 20. mai 2019 kl 9.15 kommer statsministeren til Grimstad, blant annet for å besøke Voksenskolen for personer med demens.

Publisert 09.05.2019

Grimstad kommunes utgifter er større enn budsjettert, og kommunen har over år arbeidet med å etablere en sunn økonomisk drift og skaffe handlingsrom til fremtidige utfordringer og variasjoner i behov. Sammen med et klart politisk oppdrag, er dette bakgrunnen for at rådmannen nå legger frem en økonomisk analyse som skisserer et teoretisk handlingsrom for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Analysen skal bidra til at Grimstad kommune når de politiske vedtakene om omstilling, effektivisering og økonomisk handlingsrom.

Publisert 06.05.2019

Kulturskolen tilbyr undervisning innen sang, musikk, visuell kunst og teater tilpasset den enkeltes alder og utviklingsnivå. Undervisningen er ukentlig, og det gis individuell opplæring, gruppetilbud og mulighet for samspillsgrupper. Elevene får også mulighet til å delta på forestillinger, konserter og utstillinger. Vi tilbyr opplæring innen sang, piano/tangent, gitar/bass, fiolin, cello, slagverk, fløyte, saxofon, messinginstrumenter, teater og visuell kunst.

Publisert 12.04.2019

Forslag til kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Publisert 28.03.2019

Olav Kavli er ansatt som organisasjonssjef og Monica Helland Nordby er ansatt som ny økonomisjef i Grimstad kommune.

Publisert 28.02.2019

Skatteliste for eiendomsskatt i Grimstad for 2019, og tilleggsliste for eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt, legges ut til offentlig ettersyn.

Publisert 18.02.2019

På nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune ligger det en oversikt over bredbåndsprosjekter som har fått statlig støtte i 2018. Prioritering av støttemidler må følge statlige retningslinjer og tar også hensyn til kostnadsoverslag og egenfinansiering.  

Publisert 18.01.2019

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2019. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 04.01.2019

Kommunestyret vedtok 17.12.18 prisliste for kjøp og salg av varer og tjenester i Grimstad kommune. Prislisten ligger også til gjennomlesning i sentralbordet på Grimstad rådhus og Grimstad bibliotek.

Publisert 03.01.2019

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 19.12.2018

18. desember var det folkemøte på rådhuset der de fire forslagene til utbygging av Torskeholmen ble presentert. Bedømmelseskomiteen la også fram sine vurderinger og hvilket forslag de anbefalte at det arbeides videre med. 

Publisert 27.08.2018

Det er søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i en rekke områder i Agder, blant annet i Grimstad kommune. Du finner informasjon og kart over disse prosjektene på nettsidene til Aust-Agder fylkeskommune.

Publisert 01.06.2018

Hils på vår nye medarbeider på nettsiden. Hun heter KommuneKari og er en chatrobot under opplæring. Arbeidet med å gjøre de digitale tjenestene til kommunen best mulig er et kontinuerlig arbeid, og derfor ønsker vi å teste ut ny teknologi ved å teste ut en ny og digital medarbeider.

Publisert 24.05.2018

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.

Fant du det du lette etter?