Nyheter
Publisert 02.12.2016

Kultur- og miljøutvalget vedtok i sitt møte 24.august at årets kulturpris skal tildeles Grimstad Turn- og Idrettsforening for deres store engasjement for et godt idrettstilbud til barn og unge. Prisen vil bli delt ut på GTIF’s tradisjonelle juleoppvisning i Iglandhallen søndag 4. desember kl 11 av varaordfører Per Svenningsen og leder av Kultur- og miljøutvalget Rafik Ben A. Rajili.

Publisert 02.12.2016
Gratis parkering i Arresten i desember.jpg

Legg julehandelen til Grimstad og parker gratis i Arresten parkeringshus mens du gjør innkjøp og tar inn den gode julestemningen i byen vår. Grimstad kommune ønsker å legge til rette for at folk skal gjøre julehandel i byen, og at de skal bli glad i Arresten, og vant til å bruke parkeringshuset. Kommune tilbyr derfor gratis parkering i parkeringshuset i desember.

Publisert 02.12.2016
Byhaven - navnekonkurranse.JPG

Navnet på den parken som skal anlegges ved det nye biblioteket er nå bestemt, og navnet er "Byhaven". Det kom inn 63 forskjellige forslag til navn, og det var Linn Kristine Kvammen som kom med forslaget om at parken skal hete Byhaven. Både navnet på parken og vinneren av navnekonkurransen ble offentliggjort ved grunnsteinsnedleggelsen til det nye biblioteket lørdag 26. november. 

Publisert 17.11.2016

Grimstad kommune har tatt i bruk digital post som del av omleggingen til nytt saksbehandlings- og arkivsystem. Digital post er en felles løsning for blant andre kommuner og fylkeskommuner for å sende dokumenter til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ.

Publisert 17.11.2016
IA-pris renholdere i grimstad kommune 2016.jpg

IA-prisen deles ut av IA-rådet i Aust-Agder og hensikten med prisen er å stimulere arbeidslivet til innsats i IA-arbeidet (inkluderende arbeidsliv). Prisen skal stimulere bedrifter og virksomheter til å jobbe aktivt med IA, og inspirere enda flere til å inngå samarbeidsavtale om IA. Arbeidsplassen er hovedarena for et inkluderende arbeidsliv.

Publisert 08.11.2016

8. november la rådmannen fram budsjett for 2017 og handlingsprogram for 2017 - 2020.
Se budsjettdokumentene og opptak fra budsjettpresentasjonen.

Publisert 07.10.2016

Kontrollutvalget i Grimstad kommune har gitt BDO AS i oppdrag å kartlegge kommunens håndtering av kjøp av helsetjenester. Undersøkelsen ledes av Erling Grimstad. BDO ønsker å komme i kontakt med personer som har informasjon av betydning for undersøkelsen.

Publisert 05.10.2016

I forbindelse med ny innsamlingsordning for renovasjon vil abonnenter bli varslet på SMS gjennom UMS.
UMS er en nasjonal befolkningsvarsling som brukes av blant andre politiet, kommuner og strømleverandører.

Publisert 12.08.2016

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis juridisk bistand. Det  er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl. 15.00 – 17.00.

Publisert 11.08.2016
Ordførene i Arendal, Tvedestrand og Grimstad.jpg

Ordførerne Jan Dukene fra Tvedestrand, Kjetil Glimsdal fra Grimstad og Robert Cornels Nordli fra Arendal kommune ble i går enige om at det fremtidig nasjonalparksenteret skal etableres på Hove på Tromøya.

Fant du det du lette etter?