Nyheter
Publisert 21.06.2021

Grimstad kommune skal bygge ny skole på Fjære. Bygget skal i første rekke tilrettelegges for skoleformål, men i tillegg skal anlegget kunne brukes av andre i nærmiljøet utenom skoletiden. Dette er et bygg som mange vil få et forhold til. Anlegget blir en viktig arena for identitetsbygging, sosiale relasjoner, kulturell eller fysisk aktivitet.

Publisert 20.06.2021

Det er kommunestyremøte tirsdag 22. juni kl 09.30. Møtet blir overført direkte. 

Publisert 17.06.2021

Kommunestyret har i ettermiddag enstemmig vedtatt å ansette Magnus Mathisen som ny kommunedirektør i Grimstad kommune. Mathisen har tolv års erfaring som rådmann i Gjøvik og Notodden, han har vært seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet - og har solid økonomi- og ledelseskompetanse.

Publisert 11.06.2021

Karantene kan avblåses for samtlige skoleklasser ved Fevik skole, dermed også ventekarantene for elevenes husstandsmedlemmer, og for de aller fleste ansatte ved skolen. 

Publisert 03.06.2021

Formannskapet vedtok i dag å oppheve den lokale koronaforskriften med umiddelbar virkning. 

Publisert 28.05.2021
Pengesedler

Næringssjefen og styret for Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad, fordelte nylig kompensasjonsmidler for Grimstad.

Publisert 08.04.2021

Som en del av regjeringens krisepakke, har Grimstad kommune mottatt 2,8 millioner kroner fra Utdanningsdirektoratet. Midlene skal brukes til å lage sommerskole for alle grunnskoleelever i kommunen. Kulturtjenesten i kommunen har prosjektledelsen for sommerskolen.

Publisert 02.03.2021

KS Agder har i dag gitt prisen for Årets lærlingekommune til Grimstad, basert på en helhetlig vurdering. 

- Formidling av lærlinger er særdeles viktig for å motvirke ungt utenforskap på Agder og bidra til aktiv yrkesdeltakelse i de kommende år. Selv om det er et stykke frem til vi når målsetningene våre, så er det gøy at den jobben som gjøres blir lagt merke til, sier ordfører Beate Skretting.

Publisert 23.02.2021
Pengesedler

2020 var et krevende år på grunn av koronapandemien. Likevel viser regnskapet at Grimstad kommune ender med et årsresultat på 11,4 millioner kroner. Det budsjetterte årsresultatet var på 10,1 millioner kroner så kommunen leverer et resultat som er 1,3 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Publisert 01.02.2021

Vi ønsker at alle innbyggere i Grimstad registrerer seg, uavhengig av hvor en befinner seg i prioriteringslisten. Du blir innkalt av fastlege eller kommunen når det er din tur!

Publisert 10.12.2020

Mandag 7. desember ble det gratis, trådløse nettet i sentrum offisielt åpnet og publikum kan dermed ta den nye wifi-løsningen i bruk. Det trådløse nettet er etablert gjennom et godt samarbeid mellom Grimstad kommune, IKT Agder og Gårdeierforeningen.

Publisert 10.11.2020

5. november 202 ble det holdt informasjonsmøte om utbyggingen på Torskeholmen. Vi har nå fått opptaket fra møtet, slik at alle som ikke var tilstede eller så direktesendingen, kan se debatten og informasjonen som ble gitt. 

Publisert 16.10.2020

Juni 2020 vedtok kommunestyret ny, lokal forskrift om endring av skolekretsgrensene. Bestemmelsene gjelder fra skoleåret 2021-2022. Det tilbys overgangsordninger slik at elever som er innskrevet på en skole, og eventuelt har startet på en skole som ikke lenger vil være elevens nærskole, likevel kan få fullføre på skolen eleven har begynt på.

Publisert 01.07.2020

Tirsdag denne uken besøkte kommunal- og moderniseringsministeren Grimstad for å lære om Innovasjonspartnerskap Agder.

Publisert 26.03.2020

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2020. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 13.01.2020

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Publisert 19.12.2019

Grimstad kommune arbeider for tiden med bredbåndsutbygging basert på prosjekter for 2018 og 2019.  2018-prosjektene gjelder områdene Beisland-Nygrenda og Havstad, og 2019-prosjektene gjelder områdene Grefstad og Kleppekjærveien.

Publisert 14.06.2019

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet. 

Publisert 18.01.2019

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2019. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Publisert 19.12.2018

18. desember var det folkemøte på rådhuset der de fire forslagene til utbygging av Torskeholmen ble presentert. Bedømmelseskomiteen la også fram sine vurderinger og hvilket forslag de anbefalte at det arbeides videre med.