Nyheter
Publisert 27.02.2017

Grimstad kommune fikk i 2016 et av sine beste regnskapsmessige resultater, et foreløpig overskudd på cirka 48,9 mill. kroner. Årsakene til det gode resultatet ligger hovedsakelig i en god skatteinngang, både lokalt og nasjonalt.

Publisert 20.02.2017

Regjeringen la mandag 20. februar fram en oversikt over bevilgning til gang- og sykkeltiltak. Kommuner og fylkeskommuner kan søke statlige midler til tiltak som vil fremme sykkel og gange. Kommuner med sykkelbyavtale og vedtatt hovedplan for sykkel, prioriteres.

I oversikten går det fram at regjeringen i 2017 har bevilget 122 millioner kroner til tiltak som skal tilrettelegge for økt sykkelbruk. Aust- Agder har blitt høyt prioritert og får 10,625 millioner kroner, av disse går 9,2 millioner kroner til tiltak i Grimstad!

Publisert 09.02.2017

Søknadsfrist er 1. mars 2017 for hovedopptaket og med oppstart i barnehagen i august. Det er felles, samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen.

Publisert 07.02.2017

Det er satt av midler for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon i Grimstad. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

Publisert 06.02.2017

Fersk statistikk fra DSB viser at det kun var 9 utrykninger til komfyrbranner i Aust-Agder i 2016. Innbyggerne i fylket er dermed best i landet til å passe på komfyren sin.  I Grimstad kommune var det ingen registrerte branner som følge av tørrkoking i 2016. Dette er gledelige nyheter for mange og viser at målretta arbeid virker! I forbindelse med at stadig flere bor lenger hjemme i egen bolig, er det særdeles viktig at vi opprettholder et forebyggende fokus i fremtiden også.

Publisert 04.01.2017

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 21.12.2016

Grimstad kommune har fått avdekket svikt i etterlevelse av rutiner og regelverk når det gjelder innkjøp av tjenester til enkeltbrukere innen helse og omsorg. Grimstad kommune vil her forsøke å informere om spørsmål vi får og svar vi gir, informere om tiltak for å rette på forholdene og legge annen relevant informasjon tilgjengelig ved behov.

Publisert 16.12.2016
Ordfører Glimsdal og Ove Bach Raet nasjonapark.JPG

Raet nasjonalpark ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag. Det betyr at Sørlandet har fått sin første nasjonalpark. Raet nasjonalpark går fra Hasseltangen i Grimstad kommune og til Lyngør i Tvedestrand kommune. Søm landskapsvernområde ligger i Grimstad kommune, mens Hove landskapsvernområde ligger i Arendal kommune.

Publisert 05.12.2016

Undersøkelsen fra BDO om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune er nå offentliggjort under utvalgets møteinnkalling på nett. Rapporten skal behandles av kontrollutvalget onsdag 7. desember. Rådmannen vil møte i kontrollutvalget og svare på eventuelle spørsmål og gi kommentarer under behandlingen av saken i utvalget. 

Publisert 17.11.2016

Grimstad kommune har tatt i bruk digital post som del av omleggingen til nytt saksbehandlings- og arkivsystem. Digital post er en felles løsning for blant andre kommuner og fylkeskommuner for å sende dokumenter til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ.

Fant du det du lette etter?