Nyheter
Publisert 01.02.2023

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter (Politiet, Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til mobiltelefon din.

Publisert 31.01.2023
Gunnar Ødegaard foran Brannstasjonen legesenter

Grimstad koronasenter i Løkengården er historie. Nå får du koronavaksine og influensavaksine på Brannstasjonen legesenter, nærmere bestemt på det helt nye vaksinekontoret der.

Publisert 27.01.2023
Arne Johan Ribe, Natalia Hepnerova og Søren Muller på arrangementet Leve Livet

Torsdag 26. januar var alle kommunens 80-åringer invitert til inspirasjonsdag på rådhuset, der de blant annet skulle få flere gode tips til hvordan de kan være mest mulig selvhjulpne og selvstendige hjemme. Også en 85-åring lurte seg inn på arrangementet.

Publisert 23.01.2023
Dame åpner døra for mann som vil gi råd om energitiltak

Hvordan kan du bruke mindre strøm på å holde boligen varm? Hvilke energitiltak er smarte for din bolig? Skal du satse på solceller eller varmepumpe nå? Hvordan etablerer du ladeløsning for elbil og hvilke støtteordninger finnes? Nå kan boligeiere i Grimstad kommune få gratis klima- og energirådgivning.

Publisert 20.01.2023
Illustrasjon til strømstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner nå for søknader om strømstøtte. Søknadsfristen er satt til 15. februar klokken 13. 

Publisert 12.01.2023
Hånd som legges på skulderen til en annen person

Det er satt av midler til støtteordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon. 

Publisert 08.01.2023

De første vinnerne av kommunens næringspriser er nå kåret. Vinnerne ble Green Norway og Sørlandslisten, som begge fikk sin heder og ære under ordførerens nyttårsmottakelse søndag. 

Publisert 04.01.2023
Jente som presenterer seg som miljøagent

Batterijakten er en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse som alle 4. klasser i hele Norge kan være med på. Konkurransen gir barna mulighet til å gjøre en stor innsats for miljøet, samtidig som de får ha det gøy og lære om hvordan vi bedre kan ta vare på jordas ressurser.

Publisert 03.01.2023
mangfoldoginkludering illustrasjon av sportsutøvere

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024. Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 16. februar, klokken 13.00.

Publisert 23.12.2022

Fra 2023 blir fakturering av kommunale avgifter delt på to fakturaer; kommunale eiendomsgebyr (vann, avløp, slam, feie-og tilsynsgebyr, festeavgift) og eiendomsskatt. Dette gjelder kun for en viss periode. 

Publisert 12.12.2022
Hånd som holder en paragraf

Advokat Øyvind Tvedt fortsetter ordningen med gratis, juridisk hjelp. Det er mulig å bestille 20 minutters konsultasjon på rådhuset annenhver torsdag mellom kl 15 og 17.

Publisert 06.12.2022
Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Tom Tvedt bidro med et engasjerende innlegg

Mange mennesker fant veien til UiA torsdag 1. desember, da enhet for habilitering arrangerte et åpent informasjonsmøte med overskriften Helse- og omsorgstjenester for personer med funksjonsnedsettelser - hva innebærer det?

Publisert 09.11.2022
Bildet viser et viltbånd som henger i et tre i grøftekanten på en vei

Høsten er tiden på året da det skjer flest viltpåkjørsler. Å kjøre på en elg eller et rådyr kan være både skremmende og farlig. En viltpåkjørsel medfører materielle skader, lidelser for dyret og kan også medføre personskade.

Denne uken har Agder fylkeskommune, i samarbeid med kommunene i Agder, ekstra fokus på temaet. Flere steder, både i Grimstad og i fylket for øvrig, deles det nå ut såkalte «viltbånd».

Publisert 19.10.2022
Fyring av ved i vedovn

Dagens høye strømpriser fører til at mange vil installere vedovn denne høsten. Ved har også blitt en knapphetsressurs. I denne forbindelse opplever vi at det i tillegg til tørr og god ved, også selges våt ved. Våt ved må lagres til den er tørr før den kan brukes til vedfyring.

Publisert 14.09.2022

Kommunestyret hadde nylig folkevalgtopplæring, og der ble de enige om å prøve en ordning med Folkets spørretime.

Publisert 14.09.2022

Den nye drosjeavtalen har dessverre medført økte drosjepriser for TT-brukerne. For å sikre at TT-brukerne i de berørte områdene fortsatt skal kunne delta i samfunnet og opprettholde mest mulig av transporttilbudet, har det vært nødvendig å se på de økonomiske rammene og tilskudd til de ulike brukergruppene.

Publisert 14.06.2019

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet.