Din ild - ditt ansvar

Grimstad brann og redning melder om at det nå er oransje farevarsel for skogbrann, og at det derfor er ekstra viktig å være påpasselig om du for eksempel skal grille. 

Vi er inne i en tid hvor det er mye tørr vegetasjon, og skogbrannfaren er økende. Det er ikke meldt nedbør de nærmeste dagene og det blir stadig tørrere. Vi har allerede opplevd mindre branner på Agder.

Vind, tørr vegetasjon, og tørt jordsmonn er faktorer som øker brannfaren. Selv hvis man tenner opp på ubrennbar grunn kan glør ofte fly langt av gårde og antenne vegetasjonen rundt. Det kan være store variasjoner i brannfare fra plass til plass, også i samme område.

Det skal lite til før det begynner å brenne, og vi fraråder derfor bruk av ild i skog og utmark. Vi minner om at det generelle bålforbudet gjelder nå. Det betyr at det er forbudt med bruk av åpen ild, for eksempel bål, engangsgriller, turbrennere og bålpanner i skog og utmark.

Det er tillatt å grille i egen hage, med mindre den ligger inntil skog og utmark. Husk at man alltid skal passe godt på ved bruk av ild.

Det er den som tenner opp som har ansvaret dersom det begynner å brenne. Det betyr også at kommunens tilrettelagte bålplasser ikke automatisk er tillatt å bruke selv om de er tilrettelagte - den som tenner opp er alltid ansvarlig for å vurdere om det er helt trygt å bruke ild.

Din ild - ditt ansvar!