Egenberedskap – Vær forberedt på å klare deg i én uke

Bilde av mat, vannbeholdere og nødvendig utstyr for å kunne klare seg én uke.  - Klikk for stort bilde

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig oppdatert rådene om egenberedskap. Tidligere anbefalte DSB at du skulle ha mat, vann og nødvendig utstyr på lager slik at du kunne klare deg i tre dager. Nå har anbefalingen økt til én uke. 

Vi lever i en urolig verden. Selv om det meste fungerer som det skal i Norge, må vi være forberedt på at ekstremvær, pandemier, ulykker, sabotasje og i verste fall krigshandlinger kan ramme oss. Ved kriser bør vi som innbyggere kunne dekke våre grunnleggende behov, slik at nødetater og hjelperessurser kan prioritere de som faktisk trenger hjelp.

Sjekk om du har det du trenger på Sikker hverdag.

Husk å være godt forberedt – det kan gjøre en stor forskjell når krisen inntreffer!