Nå har NAV flyttet

Omtrent på dagen 15 år etter at de åpnet kontorene sine i Skolegaten, flytter nå NAV opp til Grøm næringspark.

Øystein Fritzen og Heidi Pleym foran de nye NAV-lokalene - Klikk for stort bildeØystein Fritzen og Heidi Pleym gleder seg til å flytte inn i de nye lokalene i Grøm næringspark.

– Vi gleder oss veldig til å flytte. Vi har fått kjempefine lokaler, og etter å ha jobbet i lang tid med å gjøre alt klart skal det bli godt å komme på plass, sier Heidi Pleym, som er avdelingsleder i NAV Grimstad.

For tre år siden valgte NAV Grimstad å gjøre en mulighetsstudie av hva som var mulig å gjøre med lokalene de leide i Skolegaten. Kunne de være der med en ombygging?

– Konklusjonen var at lokalene passet oss ikke lenger, ut ifra hvordan vi vil jobbe. Det ble derfor besluttet at vi skulle ut på det åpne markedet, og finne oss et nytt sted, forteller Øystein Fritzen, som er enhetsleder i NAV.

Sentralt

Etter anbudsrunder, og flere behandlinger politisk, ble det til slutt bestemt at NAV Grimstad skulle flytte til Grøm næringspark, og nå er de på plass.

Siste åpningsdag i Skolegaten 2 var torsdag 20. juni, og fra mandag av er alle ansatte på plass i Grøm næringspark.

– Det har ikke gått ut over brukerne at vi har vært på flyttefot. Vi har hatt åpent de dagene vi bruker å ha åpent, forteller Pleym.

Verken hun eller Fritzen tror det blir noe problem for brukerne å finne dem, selv om de nå har flyttet ut av byen.

– Dette var jo noe også politikerne fikk si sin mening om, og vi fikk ingen reaksjoner på at vi skulle flytte hit. Dette stedet er jo også nokså sentralt, og det er gode bussforbindelser rett i nærheten her. Dessuten tror vi at folk begynner å bli nokså kjente med dette stedet og området her, sier de. 

Bygget ligger som kjent rett ved tannklinikken og Fagskolen, bare et steinkast fra UiA, og Ericsson-bygget.

Åpning og gjenbruk

NAV Grimstad har i dag 55 ansatte, som alle flytter inn i de nye lokalene fra neste uke av. I tillegg skal Arbeidslivssenteret dele kontor med dem. De har 12 ansatte.

– Så vi blir tett opp mot 70 ansatte her. Jeg tror det blir veldig bra å samlokaliseres sammen med Arbeidslivssenteret. Jeg tror det kan føre til spennende samarbeid og synergier, sier Fritzen.

Det skal være offisiell åpning av bygget med blant annet taler, snorklipping, kake og kulturelle innslag onsdag 26. juni, men allerede fra mandag av vil de ansatte ha arbeidsplass i Grøm næringspark.

– Vi er i rute før åpningen, selv om det er mange detaljer som skal på plass. Vi holder fortsatt på å montere møbler, selv om vi i stor grad har gått for gjenbruk, og flyttet opp møbler vi hadde i Skolegaten. Gjenbruksgraden har vært veldig høy her. Ellers jobbes det mye med å koble opp det tekniske utstyret, skjermer, tastatur med mer skal på plass for at alt skal fungere som det skal. Vi har god tro på at dette skal vi klare, vi har hele tiden vært gode på å ha milepæler og frister å forholde oss til, så dette klarer vi, sier de to.

Flyttingen vil ikke påvirke publikum, og det er drop-in på de vanlige dagene som normalt, bare på et nytt sted.

En stor arbeidspult står klar i et av arbeidsrommene, på gulvet står det masse pc-skjermer - Klikk for stort bildeDet gjenstår litt arbeid før åpningen, blant annet skal det tekniske utstyret settes på plass.
Tomme pappesker på gulvet på toppen av tretrappa - Klikk for stort bildeLitt rot rundt omkring fremdeles, men til uka skal alt være klart til åpning.