Opphever vanningsforbud og restriksjoner

Vi opphever nå forbud og restriksjoner på vanning for både jordbruk og hage.

Stor takk til alle som har fulgt pålegget, vi beklager ulempene det har medført. 

Skulle det bli vanningsrestriksjoner igjen, finner du informasjon på nettsiden om vanningsrestriksjoner.