Strømstøtteordning for frivillige lag og organisasjoner

17. april ble det åpnet for søknader om strømstøtte for første kvartal av 2024. Søknadsfristen er satt til 15. mai klokken 13.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.  

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er for frivillige organisasjoner. Gjennom ordningen dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 73 øre per kWt og timesprisene der forbruket per time beregnes ved hjelp av et gjennomsnittlig forbruksmønster for frivillige organisasjoner.

Hvordan kan jeg søke?

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opprettet et søknadsskjema for tilskuddsordningen. Du finner mer informasjon og søknadsskjema på nettsidene deres. 

Når er fristen for å søke?

Det er søknadsrunder hvert kvartal, og nå kan du søke om støtte for første kvartal av 2024 (januar–mars). 
Søknadsfrist er 15. mai klokken 13.