Grimstad ungdomsskole har blitt dysleksivennlig

Nylig ble Grimstad ungdomsskole sertifisert som dysleksivennlig. En dysleksivennlig skole er bra for alle elever, mener skolen.

- Sertifiseringen er bra for elever med dysleksi og den er bra for elever med andre utfordringer. Ja, den er bra for alle elever. Visuell støtte, struktur og korte beskjeder er elementer fra dysleksivennlig undervisning som alle elever har nytte av, sier Ellen Vardaasen. Hun er fagleder ved skolen og har vært aktivt med i prosessen med å bli sertifisert.

Det første de måtte gjøre var å beskrive hvordan de allerede jobbet med inkludering på skolen. Deretter brukte de ett år på sikre at de oppfylte alle kriteriene for å kunne bli sertifisert av Dysleksi Norge. Det var ledelsen ved skolen og det spesialpedagogiske personalet som kjørte prosessen og presenterte forslag for resten av personalet underveis.

Skolen fikk også besøk av en representant fra Dysleksi Norge. Vardaasen forteller at det var kjempenyttig å få være med henne rundt på skolen og lytte til en som virkelig hadde de "inkluderende brillene" på.

Grimstad ungdomsskole er den andre grunnskolen i Grimstad som har blitt sertifisert. Eide skole ble sertifisert i 2022. Fra før er også Grimstad voksenopplæring (2015) og Dahlske videregående skole (2021) sertifisert.

Les mer om satsingen på dysleksivennlige skoler i Grimstad.

Grimstad ungdomsskole sin nettside