Dysleksivennlig skole

Alle kommunale skoler i Grimstad skal innen nyttår 24/25 være sertifisert som dysleksivennlige.

Eide barneskole og Grimstad ungdomsskole er sertifisert og resten av skolene er gang med arbeidet for å bli sertifisert. 

Kvalifiseringstjenesten er også sertifisert. De var den første voksenopplæringen i landet som ble sertifisert tilbake i 2015. 

Grimstad kommune ønsker at alle elever med dysleksi skal møtes på en god måte. Har eleven lærevansker, kan han eller hun fort føle seg utenfor.  Det er et mål at disse elevene skal føle seg inkludert, og at de skal være en naturlig del av mangfoldet i skolen.  Ved å bli sertifisert som dysleksivennlig skole, får skolene god kunnskap om hvordan de skal møte elever som har dysleksi. 

Dysleksivennlige skoler kjennetegnes ved gode systemer for å fange opp og følge opp alle elever med vansker. Målet er at den enkelte elev skal få riktig og raskt hjelp. 

Dysleksi Norge har mer informasjon.