Informasjon om fugleinfluensa

Det er påvist fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Foreløpig er det ikke registrert tilfeller i Grimstad, men kommunen følger situasjonen nøye og forbereder seg på at det kan skje.

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist for første gang i Norge i 2020, og siden den gang har virussykdommen forårsaket dødelighet hos villfugl over store deler av landet. I år rammer sykdommen særlig truede arter som krykkje og andre måkearter. I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden begynnelsen av juni, men også flere andre kommuner har hatt tilfeller, nærmest Grimstad finner vi kommuner som Larvik og Sandnes.

Folkehelseinstituttet anser risikoen for smitte til mennesker som svært lav, og sykdommen er ikke farlig for mennesker. De anbefaler likevel at personell som deltar i innsamling av fugler bruker smittebeskyttelse.

Ser du fugler som kan være døde som følge av fugleinfluensa? Da er det fint om du tar kontakt med mattilsynet på følgende e-post: innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no

Du kan også kontakte Grimstad kommune på telefon 37 25 03 00


Les mer om fugleinfluensa på mattilsynets nettsider

Les mer om fugleinfluensa på Folkehelseinstituttets nettsider