Ingen feil i Grimstad

Grimstad kommune er ikke berørt av feilene i den nasjonale meldingsportalen for bekymringsmeldinger.

Nylig ble det kjent at flere kommuner i Norge, også i Agder, er berørt av feilene i den nasjonale meldingsportalen for bekymringsmeldinger. En teknisk feil i kommunenes datasystem for barnevernet har ført til at bekymringsmeldinger ikke har kommet frem til barnevernet.

IKT Agder, som leverer drift av IKT-tjenester og rådgivning blant annet til Grimstad kommune, iverksatte straks tiltak for å finne ut om dette også gjaldt noen av deres eierkommuner.

Kun en kommune er berørt, det er Åmli, og skal gjelde en bekymringsmelding som ble sendt høsten 2022. 

Grimstad kommune har fått bekreftet av IKT Agder at det ikke er funnet noen avvik i vår kommune.