Jodtabletter

Mange spør om jodtabletter om dagen på grunn av krigen i Ukraina. Jodtabletter kan kjøpes på apoteket. Jodtabletter brukes i en situasjon der luften er forurenset med radioaktivt jod etter en atomhendelse. Tilførsel av jod vil begrense hvor mye radioaktivt jod som kroppen kan ta opp, og vil redusere risiko for skade i en slik situasjon.

Uavhengig av situasjonen i Ukraina, anbefaler både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på siden Sikkerhverdag.no og Direktoratet for atomsikkerhet og strålevern (DSA)  alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. Viktigste grunn til dette, er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten, og om en alvorlig ulykke skulle skje kan varslingstiden bli kort. 

DSA sier det er lite sannsynlig at krigen i Ukraina vil gi behov for jodtabletter.

DSA anbefaler at kommunen har jod til personer under 18 år, gravide og ammende. Grimstad kommune har et lager med jodtabletter. 

Jodtabletter skal kun benyttes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. Om en slik situasjon vil inntreffe, vil det komme anbefalinger i mediene og via DSA, og vi vil også legge dette ut på kommunens hjemmeside og varsle via SMS.

Dersom myndighetene gir anbefaling om det, vil Grimstad kommune dele ut jodtabletter til alle under 18 år, gravide og ammende. Utdeling vil da skje fra vårt Grimstad koronasenter i Løkengården, Vesterled 15. 

Dersom en atomhendelse fører til luftforurensning, vil det også være anbefalt at man så langt mulig holder seg innendørs med vinduer, dører og ventiler lukket i den tiden forurensningen vedvarer. Det er derfor absolutt det beste om du på forhånd har anskaffet jodtabletter til alle i husstanden under 40 år, så du slipper å reise ut i en slik situasjon.