Norges nest største militærøvelse

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 vil gjennomføre Norges nest største militærøvelse fra 6.-24. mars, hvor over 4200 soldater vil delta over tre uker.

Øvelsen vil foregå i hele Agder og Rogaland og vil inneholde feltøvelser, hvor avdelingene vil trene på å løse oppdrag innenfor sine primærfunksjoner. Det vil bli militær trafikk på enkelte veier, løsammunisjon og lysraketter vil bli brukt, og man kan påregne noe støy hele døgnet. Øvelsen er koordinert med politiet, og HV-soldatene vil være lett kjennbare i norsk uniform. Annen mistenkelig aktivitet skal som vanlig varsles til politiet.

I tillegg til Forsvaret vil mange aktører, som politiet, statsforvalterene, sivilforsvaret, Agder Energi, Bane Nor, Helse Stavanger, Sørlandet sykehus, Avinor, Kystverket, Sira-Kvina og mange kommuner være involvert. Øvelsen har vært planlagt i over et år og har ingen direkte sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa.

Heimevernet har tre hovedoppgaver: å bidra til nasjonal krisehåndtering, å gjennomføre vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter, og å støtte det sivile samfunnet, herunder bistå politiet. Øvelse Jøssing er i tillegg en del av øvelse Joint Viking som foregår i Troms, hvor 20 000 norske og allierte soldater øver på å forsvare landet vårt.