TikTok og Telegram må fjernes fra tjenestetelefoner

Grimstad kommune krever at TikTok og Telegram fjernes fra alle mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner som benytter kommunens interne digitale systemer.

Dette inkluderer også private enheter. Et eksempel på det er hvis det er installert TikTok på en telefon som er koblet opp mot en kommunal e-postkonto.

Dersom det er tjenstlig behov for TikTok eller Telegram, anbefaler vi at applikasjonen installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål, samt at denne enheten ikke får tilgang til Grimstads interne digitale infrastruktur eller tjenester.

Beslutningen kommer etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderer at risikoen er høy når TikTok eller Telegram er installert på tjenesteenheter, samt lokale vurderinger som er gjort.

Nye retningslinjer

  • Applikasjonene TikTok og Telegram skal ikke installeres på tjenesteenheter i Grimstad kommune. Tjenesteenheter omfatter mobiltelefoner, nettbrett og personlige datamaskiner som er eid av kommunen. Dersom applikasjonene er installert i dag, skal de avinstalleres.
  • Applikasjonene TikTok eller Telegram skal heller ikke installeres på private enheter som har tilgang til kommunens interne digitale infrastruktur eller tjenester, eksempelvis gjennom bruk av kommunens epost.