Bioddgaten 1

Høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 19.07.20

Formål

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for bygging av leilighetsbygg med inntil 8 boligenheter. Bebyggelsen er planlagt som «sjøbuer» med parkering under bakken. Vossgate 2/4 er tatt med i planområdet for å muliggjøre tilbakeføring av fasaden mot sjøen

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 19. juli 2020.