Bioddgaten 1

Kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeid

Formål

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for bygging av leilighetsbygg med inntil 8 boligenheter. Bebyggelsen er planlagt som «sjøbuer» med parkering under bakken. Vossgate 2/4 er tatt med i planområdet for å muliggjøre tilbakeføring av fasaden mot sjøen

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes til forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 1. juni 2018

Fant du det du lette etter?