Reguleringsplaner - høringer og vedtak

Liste over alle reguleringsplaner
Reguleringsplan Sist endret Status Siste behandling Planident
Solbakken allé - Vik 06.03.2024 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 342
Vollekjær startbolig 07.02.2024 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 285
Fenkjæråsen 30.01.2024 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 371
Molland 08.01.2024 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 370
Ny hovedvannledning Rore-Lindtveit i Arendal og Grimstad kommune 05.12.2023 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 347
Campus park 07.11.2023 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 314
Hove hyttefelt og friluftsområde 07.11.2023 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 327
Endring av reguleringsplan for Østerhus–Morviga, del av område N1 (del av Bibelskoleområdet) 31.10.2023 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 300
Campus N/K/T_3 27.10.2023 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 397
Gang- og sykkelvei langs Homborsundveien 12.10.2023 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 298
Ekelunden 25.09.2023 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 280
Strandfjorden - Møllepynten 15.09.2023 Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning mottatt klage 367
Grefstadveien 13 05.09.2023 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 320
Brunåsen, Støle 05.09.2023 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 354
Moy Moner Grimstad, 39/45 29.08.2023 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 332
Holviga skole 29.08.2023 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 350
Bergimellom 11.07.2023 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 311
Omre industriområde delområde B16-B19 04.07.2023 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 362
Vesøya 200/220 - endring av del av Vesøya 03.07.2023 Planlegging igangsatt Vedtatt mindre endring 43
Torskeholmen 20.06.2023 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 305
Reguleringsplan for Vik - Spedalen - endring av del Fjære barneskole 26.04.2023 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 96
Løvmo, Mollandskjær 28.03.2023 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 322
Langestrand 28.03.2023 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 291
Frivoldhaven 28.03.2023 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 272
Bioddgaten 1 15.02.2023 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 284
Linnheia B2, B3 og BFB1 07.02.2023 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 344
Frivold - endring av del av plan (Vognkleiva) 09.12.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 59
Smith Petersens gate 7 og Henrik Ibsens gate 9 15.11.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 361
Grimstad sentrum 15.11.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 75
Guldmandsveien 2 21.09.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 260
Campus Grimstad B/A3 syd 06.09.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 256
Del av Holvigasvingen 01.09.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 306
Politigården 25.08.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 233
Omre industriområde 14.06.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 276
Del av Stølehalvøya 25.05.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 195
Støleveien 170 24.05.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 353
Morholtåsen 09.05.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 205
Aagre del II Hovedkjøreadkomst, tur/skolevei Aagre-Holvika 06.04.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 360
Aagre del I inkludert fellesområde i og ved Landvikvannet 06.04.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 359
Bjønneheia renseanlegg og Grooseneset pumpestasjon 17.03.2022 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 356
Endring av Østerhus-Morvika, Østerskogen 20 08.03.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 22
Østerhus - Morviga, gnr/bnr 79/274, 79/283 m.fl. (del av I1 og I5) - endring 08.03.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 355
Campus Grimstad NKT-2, Ny Fagskole 21.02.2022 Planforslag Ikraftsatt 288
Breivika - Homborsund 08.02.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 321
Bergemoen Syd næringsområde 01.02.2022 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 316
Detaljregulering for 200/601- dagligvarehandel Grooseveien 2 07.12.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 326
Endring av Trolldalen 18.11.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 312
Holvigen brygge 12.11.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 351
Del av Holbekk, Bergemoveien 60 26.10.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 336
Grooseveien 64, Grooshaven 07.10.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 281
Gang- og sykkelvei Kryssen - Egra, Frvioll 31.08.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 287
Del av Campus NKT-6, Campus Hub 31.08.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 333
Campus Grimstad I4-Helse 27.08.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 271
Bergemoveien 30 22.06.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 390
Stølekilen 04.06.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 396
Homborøy 23 og 24 18.05.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 304
Homborsund brygge og nærmiljøsenter 04.05.2021 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 319
Gitmark Vessøya 16.04.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 282
Østerskogen 79/312, 228 og 1 14.04.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 334
Grimstad torv 16.03.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 308
Moneheia, Støle 02.03.2021 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 240
Flade Rivingen 05.02.2021 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 343
Klomreheia 26.01.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 152
Morholtlien område B1 og del av B3 26.01.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 283
Ytre Odden NT4.1 24.11.2020 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 243
Vågsholt/Krømpe/Vågsnes-området 24.11.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 331
Rislevig 24.11.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 339
Skotta, Fevik 24.11.2020 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 263
Landvik boligområde 18.11.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 337
Endring av Østerhus - Morvika, delområde I2 17.11.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 338
Dahlske boligområde 22.10.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 341
Skjeviga Syd 13.10.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 222
Stølehalvøya - endring 30.06.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 358
Holvigen 30.06.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 261
Dansebakken 22.06.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 318
Landvik Pukkverk 08.06.2020 Planforslag Forslag tatt til behandling 393
Oddensenteret 14.05.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 231
Alvildesvei 4 12.05.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 250
Groheim 12.05.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 266
Moneland 12.05.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 253
Fagerli 30.04.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 325
Homborøy 17 28.04.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 303
Grefstadveien - endring del av plan 28.04.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 176
Skjeviga Nord 31.03.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 301
Moysand småbåthavn 24.03.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 328
Hasseldalen masseuttak og -deponi 21.02.2020 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 297
Områderegulering Aagre 04.02.2020 Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning Vedtatt med innsigelse 258
Strandlia 04.02.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 293
Lille Imås 04.02.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 219
Roligheda småbåthavn 28.01.2020 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 373
Campus delområde B/A1 10.12.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 346
Sande II - Reddalsveien 33 23.11.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 317
Smørsund - Vesterled 15 16.11.2019 Planforslag Forslag tatt til behandling 313
Fevikpynten 21.10.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 294
Kommunedelplan E18 Dørdal -Grimstad 24.09.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 315
Endret kryssløsning på Mollandsveien 20.08.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 309
Fjæreveien 13 19.06.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 388
Blom-Bakke Brygge 17.06.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 279
Kjæråsen 04.06.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 199
Lunden sandtak 27.05.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 349
Jortveit 14.05.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 12
Fuhr, Vinkjelleren NB1 19.03.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 229
Endring av del av Grømheia - Betania 19.03.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 299
Frivolldalen gang- og sykkelvei/turvei 14.03.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 245
Jortveit 2, områderegulering 25.02.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 223
Solkroken 02.01.2019 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 292
Monen 21.12.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 286
Lille Trollfjell, Fevik 10.12.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 255
Jortveitlia boligområde 10.12.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 348
Indre Hestehagen 27.11.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 278
Støleveien 29.10.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 357
Bioddgaten 2-4 29.10.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 230
Osterkilen 09.10.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 289
Dr. Crawfurdsvei, Fevik 15.09.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 290
Fløyheia, gnr 36 bnr 2 m. fl. 14.09.2018 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 376
Del av Vessøyneset - endring 11.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 395
Østerhusmonen gang- og sykkelvei 03.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 264
Fuhrområdet - endring GS2 og FR5 03.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 149
Endring av Bieheia 4, Jerpeveien 24 05.06.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 83
Endring av Morvigsanden (B1 og N1) og Kjæråsen (B2.9) 24.04.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 277
Solbergåsen Vest 03.04.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 270
Områderegulering Linnheia 13.03.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 214
Bringsværmoen område B2 og B3 06.12.2017 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 97
Del av Fuhrområdet, B2 - mindre endring 28.11.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 200
Drottingborg 17.10.2017 Planforslag Besluttet offentlig ettersyn 241
Storvold 28.08.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 369
Grøm næringspark 19.06.2017 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 211
Moysand familiecamping 19.06.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 329
Campus Grimstad - område F/K/T 1 04.05.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 269
Tønnevoldsgate 29 06.04.2017 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 268
Støle barnehage og bolig, 79/19 (tidligere Støle lokalsenter) 14.02.2017 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 394
Grooseveien 290 - Langemyr 30.01.2017 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 247
Linnheia B2 og B3 20.01.2017 Forslag tatt til behandling 262
Øde Ugland - del av 05.12.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 249
Bie dagligvare 05.12.2016 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 239
E18 Kollektivterminal Øygardsdalen 05.12.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 232
Vikkilen småbåthavn 05.09.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 392
Krømpe -Vågsnes 02.09.2016 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 257
Borgåsen 2 23.08.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 206
Feviktun 20.06.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 238
Toppen, Opplandsveien 23.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 380
Vesøygatens forlengelse 10.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 167
Campus Grimstad Arena - del av BA3 03.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 296
Campus Grimstad Arena 03.05.2016 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 237
Raet nasjonalpark 03.05.2016 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 377
Vikshei 25.04.2016 Endelig vedtatt arealplan Kunngjøring end. vedt. plan 323
Toppen 2, Opplandsveien 18.03.2016 Utgått/erstattet Forslag tatt til behandling 381
Klomreheia - del av 29.02.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 391
Molland, Støle 12.10.2015 Planlegging igangsatt Forslag tatt til behandling 246
Campus - utvidelse labarealer 31.08.2015 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 295
Linnheia Nord 15.12.2014 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 215
Bergemoen næringspark 08.12.2014 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 202
Terkelsbukt 28.01.2008 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 164