Fevikpynten

Planforslag vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 17. august 

Formål

Hensikten med reguleringsarbeidet er å transformere eiendommen fra næring til et boligområde med høy utnyttelse. Det planlegges for to leilighetsbygg i 3 etasjer, totalt 24 leiligheter. 

Planforslaget er behandlet i teknisk utvalg, som vedtok å legge forlaget ut til høring og offentlig ettersyn. Med høringsforslaget følger nye illuastrasjoner i henhold til vedtaket. Også området i sjø har fått endret formål i tråd med vedtaket. 

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 17.august 2019
 

Fant du det du lette etter?