Moysand småbåthavn

Varsel om utvidet planområde. Frist for innspill er 18.08.24.

Formål

Bakgrunn for planarbeidet er å legge til rette for en småbåthavn for ca. 15-20 båter. 

Planområdet utvides for å sikre at det blir satt av tilstrekkelig areal til sikringstiltak mellom båttrafikk til småbåtanlegget for dagsbesøkende som planlegges ved Moysand familiecamping, og badende på Moysand. Utvidelsen av planområdet kan bidra til mindre konflikt mellom badende og fremtidig båttrafikk.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 18. august 2024