Støleveien

Teknisk utvalg har vedtatt å legge ovennevnte plan ut til offentlig ettersyn. Frist 26.06.18

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedringer og justeringer av Støleveien (fv. 41). Ved etablering av gang- og sykkelvei og utbedringer av kjørebanen åpner det seg opp muligheten for å etablere nye boligområder på Stølehalvøya.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende to måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 26.06.18.

Fant du det du lette etter?