Nye boliger for barn og unge

I januar 2022 ble de to første «barneboligene» i Grimstad kommune ferdige. En barnebolig er definert som en bolig eller en leilighet hvor det det gis heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år.

Etableringen av barneboligene inngår i kommunens plan for bygging av en rekke boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, de nærmeste årene.
De to nye leilighetene i Storgata 87 skal driftes av enhet for habilitering.  

Kommunestyret gjorde vedtak om bygging av barneboligene i april 2021. Gjennom et tett og godt samarbeid mellom bygg- og eiendomstjenesten, ansatte i enhet for habilitering, bruker- og pårørende grupper, NAV hjelpemiddelsentral med flere, fremstår leilighetene som moderne, fremtidsrettede og innovative.

Tilpasning til dagens og fremtidens brukerbehov

Leilighetene har rom og utstyr som tilsvarer ordinære leiligheter; egen inngang, stue m/kjøkken, soverom og bad. Det er lagt vekt på praktiske og tekniske løsninger, som dekker dagens og fremtidens brukerbehov. Det er for eksempel lagt inn belysning som kan «overstyres» og tilpasses en ønsket døgnrytme, laget et sanserom som kan tilpasses ulike behov og et bevisst valg av fargekombinasjoner på vegger og tak.

Personalbasen er lagt tett på leilighetene, men likevel adskilt slik at beboernes integritet og behov for selvstendighet blir ivaretatt.

Leilighetenes plassering i Storgata 87 er svært gunstig med tanke på nærhet til byen og lekeområder.

Bred involvering i prosjektet

Byggingen av leilighetene har vært ledet av bygg- og eiendomsavdelingen i kommunen. En rekke interessenter, fagmiljø og ressurspersoner har vært involvert i prosjektet. Dette har vært svært nyttig og gitt erfaring med tanke på de kommende prosjektene, som er under planlegging.

 

Interiør stue barnebolig Grimstad - Klikk for stort bilde

 

 

Interiør stue barnebolig Grimstad - Klikk for stort bilde