Enhet habilitering

Enhetsleder

Arve Falk Lorentzen
Telefon: 48 09 72 54
E-post: arve.falk.lorentzen@grimstad.kommune.no

Enheten består av følgende avdelinger:

Rådgiver
Kine-Linn Støyl
Telefon: 41 55 33 15
E-post: kine.linn.stoyl@grimstad.kommune.no

Fagkoordinator
Janne Øynes
Telefon: 94 17 23 13
E-post: Janne.oynes@grimstad.kommune.no

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

  • Drifte bofellesskap
  • Drifte avlastningsenhet
  • Drifte barneboliger
  • Brukerstyrt personlig assistanse
  • Privat avlastning
  • Omsorgssstønad
  • Enhet for habilitering samarbeider med pårørende gjennom regelmessige ansvarsgruppemøter, særmøter, i direkte møter med avdelingsledere eller kontaktpersoner i den avdelingen brukeren er tilknyttet. 
  • Bruker- og pårørendeutvalget i enhet for habilitering arbeider etter gjeldende mandat og avholder 2- 3 møter årlig. Utvalget behandler ikke enkeltsaker. Henvendelser angående bruker og pårørendeutvalget kan gjøres til enhetsleder.