Enhet hjemmetjenester og rehabilitering

Eva Irene Ødegård - enhetsleder
Mobil 91 10 84 42
E.post: eva.irene.odegard@grimstad.kommune.no

Enheten består av følgende avdelinger:

Fagkoordinator Tanja Fredensborg
Mobil: 48 24 71 88
E-post: tanja.fredensborg@grimstad.kommune.no

Fagkoordinator Andrea Heimvik Lied
Mobil: 91 13 92 08
E-post: Andrea.Heimvik.Lied@grimstad.kommune.no

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

 • Gi helsetjenester til hjemmeboende dag, kveld og natt og utføre renhold
 • Korttidsplasser på Frivolltun bo- og omsorgssenter med palliasjon og dagaktivitetssentre med bussjåfører
 • Korttidslager for hjelpemidler med utkjøring og montering i brukeres hjem
 • Fysio- og ergoterapi
  Fysioterapeut og ergoterapeut involverer alltid pårørende når pasienten er under 18år. Når pasienten er over 18 involveres pårørende ved behov og ønske.
  Terapeutene veileder pårørende til å hjelpe pasienten med å ivareta egne ressurser, slik at funksjonene opprettholdes og pasienten kan bli bedre.
  Pårørende kan få opplæring  i treningsprogram de kan gjøre med pasienten.
  Terapeutene guider i riktig bruk av hjelpemidler til pårørende
  Fysio- og ergoterapiavdelingen tilbyr temaundervisning til pårørende.
 • Syn- og hørselkontakt
 • Samarbeid med pårørende
 • Pårørende kan kontakte primærsykepleier til den de er pårørende for.
 • Pårørende kan kommunisere med hjemmebaserte tjenester via Helsenorge.no