Enhet NAV

Enhetsleder Øystein Fritzen
Mobil
 93 42 26 40
E-postOystein.Fritzen@nav.no

NAV består av følgende avdelinger:

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

Enhetens innsats skal bidra til at flere kommer i arbeid eller beholder arbeid. Enheten skal bistå både enkeltindivider og virksomheter.

NAV skal også bidra til et velfungerende arbeidsmarked. Enheten har blant annet tiltak for økt arbeidsinkludering og integrering av utsatte grupper.

Enheten består av tre avdelinger; Marked, Oppfølging og Kommunale tjenester

Markedsavdelingens ansvar 

 • Rekruttering og bistand til arbeidsgivere 
 • Oppfølging og tiltak til arbeidssøkere 
 • Arbeidsavklaring for de under 30 år
 • Oppfølging av enslige forsørgere
 • Ungdomsteam -oppfølging og tiltak til ungdom under 30 år
 • Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging for de uten arbeidsforhold under 30 år
 • IPS-ung
 • Arbeidsmarkedstiltak 

Oppfølgingsavdelingens ansvar 

 • Arbeidsrettet Sykefraværsoppfølging 
 • Arbeidsavklaring for de over 30 år  
 • Utvidet oppfølging (jobbspesialister) 
 • Oppfølging av enslige forsørgere
 • Arbeidsmarkedstiltak  

Avdeling for kommunale tjenester 

 • Digital og metodisk enhetlig oppfølging av arbeidssøkere for 4 NAV kontor
 • Økonomisk sosialhjelp 
 • Økonomisk råd og veiledning 
 • Midlertidig bolig (nødbolig)
 • Kommunale tiltak 
 • Gjeldsrådgivning 
 • Kvalifiseringsprogrammet 
 • Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere