Enhet psykisk helse og rus

Merete Foss Nielsen - enhetsleder
Mobil: 90 86 77 33
E-post: Merete.Foss.Nielsen@grimstad.kommune.no

Enheten består av: 

Sosialambulerende team

Espen Johnsen - avdelingsleder 
Mobil: 97 76 30 00
E-post: espen.johnsen@grimstad.kommune.no

  • Vossgate - boliger for mennesker med rusutfordringer
  • Miljøtjeneste -– veiledning og oppfølging for å mestre hverdagen
  • Fjæreveien - boliger for mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer, samt ettervernstilbud
  • Hjemmetjenesten – psykisk helse og rus – somatisk helsehjelp
  • Feltsykepleier – lavterskel og oppsøkende tjeneste
  • Booppfølgingsteam

Forebygging og rehabilitering

Avdelingsleder Ståle Arvill Strand
Mobil: 91 36 49 77
E-post: stale.arvill.strand@grimstad.kommune.no

  • Psykisk helsearbeider - – veiledning og oppfølging i forhold til psykisk helse
  • Ruskonsulenter - veiledning og oppfølging i forhold til behandling og rusfrihet
  • Forebyggende tjenester - hasjavvenning og forebyggende tjenester for ungdom/skole
  • Vossbakke aktivitetssenter- aktivitetssenter med fokus på mestring, læring og meningsfulle aktiviteter.

Innsatsteam – psykisk helse og rus

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

Enheten gir primært  tjenester til mennesker over 18 år med utfordringer innen psykisk helse og rus, samt forebyggende tjenester innen fagområdene.