Enhet omsorgssentre

Anita Bjønnum - enhetsleder
Mobil 99 42 18 94
E-post : anita.bjonnum@grimstad.kommune.no

Enheten består av følgende avdelinger: 

Berge gård senter

Telefon 37 25 24 00

Berge gård senter 
Avdelingsleder Lene W. Torbergsen
Mobil: : 95 47 20 05
E-post: lene.torbergsen@grimstad.kommune.no

Feviktun bo- og omsorgssenter

Telefon 37 25 07 00

Feviktun bo- og omsorgssenter 
Avdelingsleder Katrine Brevik
Mobil: 95 93 59 71
E-post: katrine.brevik@grimstad.kommune.no

Feviktun bo- og omsorgssenter
Assisterende avdelingsleder: Marthe Nævisdal
Mobil: 95 94 68 09
E-post: Marthe.Naevisdal@grimstad.kommune.no

Frivolltun bo- og omsorgssenter

Telefon 37 25 78 20

Avdelingsleder Janne Anett Bjelland
Mobil: 41 34 68 74
E-post: Janne.anett.bjelland@grimstad.kommune.no

Assisterende avdelingsleder Ellen Njåmo Gjulem
Mobil 95 82 16 18
E-post: Ellen.Gjulem.Njamo@grimstad.kommune.no

Frivolltun omsorgsboliger

Telefon 47 45 60 05 /90 36 14 87

Avdelingsleder Janne Anett Bjelland
Mobil. 41 34 68 74
E-post: Janne.anett.bjelland@grimstad.kommune.no

Assisterende avdelingsleder Ellen Njåmo Gjulem
Mobil: 95 82 16 18
E-post: Ellen.Gjulem.Njamo@grimstad.kommune.no

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

  • Totalt 70 langtidsplasser for personer med demens-sykdom på Feviktun bo- og omsorgssenter og Frivolltun bo- og omsorgssenter
  • 118 heldøgns omsorgsboliger ved  Berge gård senter og Frivolltun omsorgsboliger 
  • Pårørende kan kontakte primærsykepleier og avdelingsleder til den de er pårørende til. På Feviktun bo- og omsorgssenter og Frivolltun bo- og omsorgssenter er det sykehjemslege som pårørende kan kontakte ved behov. 
  • Det er et eget bruker- og pårørendeutvalg på hvert enkelt omsorgssentrer. 
    Utvalgene har jevnlige møter. Utvalgene behandler ikke enkeltsaker. 
  • Omsorgssentrene inviterer pårørende til hyggetreff i løpet av året. 
  • Ved vedtak om langtidsplass på institusjon, blir pårørende invitert til innkomstsamtale.