Enhet psykisk helse og rus

Merete Foss Nielsen - konstituert enhetsleder
Mobil: 90 86 77 33
E-post: Merete.Foss.Nielsen@grimstad.kommune.no

Enheten består av: 

Sosialambulerende team

Marit Pettersen - konstituet avdelingsleder 
Mobil: 47 65 28 72
E-post: Marit.Torsvik.Pettersen@grimstad.kommune.no

 • Vossgate - boliger for mennesker med rusutfordringer
 • Miljøtjeneste -– veiledning og oppfølging for å mestre hverdagen
 • Fjæreveien - boliger for mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer, samt ettervernstilbud
 • Hjemmetjenesten – psykisk helse og rus – somatisk helsehjelp
 • Feltsykepleier – lavterskel og oppsøkende tjeneste
 • Booppfølgingsteam

Forebygging og rehabilitering

Avdelingsleder Ståle Arvill Strand
Mobil: 91 36 49 77
E-post: stale.arvill.strand@grimstad.kommune.no

 • Psykisk helsearbeider - – veiledning og oppfølging i forhold til psykisk helse
 • Ruskonsulenter - veiledning og oppfølging i forhold til behandling og rusfrihet
 • Forebyggende tjenester - hasjavvenning og forebyggende tjenester for ungdom/skole
 • Vossbakke aktivitetssenter- aktivitetssenter med fokus på mestring, læring og meningsfulle aktiviteter.
 • Innsatsteam – psykisk helse og rus

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

Enheten gir primært  tjenester til mennesker over 18 år med utfordringer innen psykisk helse og rus, samt forebyggende tjenester innen fagområdene.