NAV

Enhetsleder Øystein Fritzen
Mobil
 93 42 26 40
E-postOystein.Fritzen@nav.no

NAV består av følgende avdelinger:

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

Vår innsats skal bidra til at flere kommer i arbeid eller beholder arbeid. Vi hjelper både enkeltindivid og virksomhet. Vi har blant annet tiltak for økt arbeidsinkludering og integrering. NAV skal også bidra til et velfungerende arbeidsmarked. 

Markedsavdelingens ansvar 

 • Rekruttering og bistand til arbeidsgivere 
 • Oppfølging og tiltak til arbeidssøkere 
 • Arbeidsavklaring for de under 30 år
 • Oppfølging av enslige forsørgere
 • Ungdomsteam -oppfølging og tiltak til ungdom under 30 år
 • Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging for de uten arbeidsforhold under 30 år
 • IPS-ung
 • Arbeidsmarkedstiltak 

Oppfølgingsavdelingens ansvar 

 • Arbeidsrettet Sykefraværsoppfølging 
 • Arbeidsavklaring for de over 30 år  
 • Utvidet oppfølging (jobbspesialister) 
 • Oppfølging av enslige forsørgere
 • Arbeidsmarkedstiltak  

Avdeling for kommunale tjenester 

 • Digital og metodisk enhetlig oppfølging av arbeidssøkere for 4 NAV kontor
 • Økonomisk sosialhjelp 
 • Økonomisk råd og veiledning 
 • Midlertidig bolig (nødbolig)
 • Kommunale tiltak 
 • Gjeldsrådgivning 
 • Kvalifiseringsprogrammet 
 • Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere