Borgerlig vielse

Hvem kan gifte seg hos oss?

Kommunens innbyggere kan gifte seg ved borgerlig vielse i regi av Grimstad kommune.

I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Grimstad.

Øvrige personer som ikke bor i Grimstad, men som fyller vilkårene for å gifte seg, er også velkomne til å søke om å gifte seg hos oss. Kommunen kan ta betalt for nødvendige kostnader for vigselen for par som ikke er bosatt i Grimstad.

Vilkår for å gifte seg

For å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke om dere har lov til å gifte dere. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Lenke til skatteetatens nettsider der du finner nødvendig informasjon og søknadsskjema.

Dere må være klar over at prøvingsattesten som utstedes bare er gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet. Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere.

Paret som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest, og alle spørsmål rundt dette må stilles til folkeregistermyndigheten.

Vitner

Alle som gifter seg må ha minst to vitner til stede under vielsen. Disse må være myndige personer, og skal undertegne vigselsdokumentene. 

Når kan vi gifte oss?

Grimstad kommune holder fortrinnsvis vielser hverdager (mandag til og med fredag) mellom kl 9 og 15. Det er anledning til å søke om andre tidspunkter, men da har kommunen anledning til å ta betaling for merkostnader.

Hvordan bestiller vi tid?

For å søke om tidspunkt må dere fylle ut søknadsskjemaet under.

Søknadsskjema for vielse i Grimstad

Gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon er gyldig pass eller norske førerkort og bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Sende eller levere papirene

Søknad, kopi av legitimasjon og prøvingsattest må sendes inn senest fire uker før ønsket vielsesdato.

Vær ute i god tid

Dersom du ønsker å reservere tid mer enn fire måneder i forveien, er du velkommen til å sende oss utfylt søknadsskjema på e-post. Endelig bekreftelse på vielsesdato vil bli sendt dere når kommunen har mottatt prøvingsattesten.

Vi gjør oppmerksom på at attesten kun er gyldig i fire måneder. 

Hvem utfører vielsen?

Vielsesseremonien vil bli gjennomført av en av disse:

 • Beate Skretting, ordfører
 • Kjetil Glimsdal, varaordfører
 • Magnus Mathisen, kommunedirektør
 • Anne-Grete Glemming, kommunalsjef oppvekst
 • Olav Kavli, organisasjonssjef 
 • Tina Fabricius, assisterende kommunalsjef
 • Arne Mowatt Haugland, assisterende kommunalsjef
 • Marius Raael, enhetsleder byggesak
 • Åse Liv Bjønnum, HMS-rådgiver

Vigsler blir tilfeldig satt opp for hver vielse. Har dere ønske om hvem som skal være vigsler, evt. hvem som ikke skal være det ber vi dere skrive dette i merknadsfeltet i søknadsskjemaet. Opplysninger om slike ønsker er unntatt offentlighet og behandles fortrolig.

Vielsesdagen

Oppmøte og parkering

Vielsen vil finne sted i kommunestyresalen på rådhuset, Arendalsveien 23 i Grimstad. Dere bes møte opp senest 15 minutter før avtalt tid for vielsesseremonien.

Seremonien

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk e.l. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering som er nødvendig for å gjennomføre slike tilpasninger.

Tidsrammen på 20 minutter må holdes.

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter.
Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Hva koster det?

 • Dersom en eller begge parter bor i Grimstad, er det gratis å gifte seg på rådhuset mellom 9 - 15 på hverdager.
 • Dersom begge parter bor i en annen kommune, koster det 1500 kroner.
 • Dersom dere ønsker å gifte dere utenom kontortid eller i andre lokaler enn rådhuset, vil det koste 1500 kroner.