Informasjon fra politiet om registrering og asylsøknad

Ukrainere som er kommet til Agder, kan ikke registrere seg eller søke asyl hos politiet i Agder. De kan likevel få hjelp av politiet i Kristiansand til å komme seg til Råde eller Torp for registrering og søknad om beskyttelse. 

Les mer om registrering og asylsøknad på politiets hjemmeside