Grimstad familiesenter

Grimstad familiesenter er et forebyggende tilbud til barn, ungdom, deres familier og øvrige nettverk.

Hvem kan få hjelp fra familiesenteret?

 • barn, ungdom, foreldre og foresatte
  - som selv tar kontakt med oss
  - som tar kontakt med oss i følge med andre
  - som ønsker å snakke med noen om hvordan de har det
 • andre med ansvar for barn

Dette kan vi hjelpe deg med

 • Samtaler og møter med familier, nettverk og enkeltpersoner
 • Igangsetting av selvhjelps- og temagrupper
 • Veiledning
 • Vise vei til og samarbeide med andre typer tjenester og tilbud
 • Ulike foreldreveiledningsprogram og -grupper
 • Gruppetilbud til barn og ungdom
 • Kurs og seminarer
 • Igangsetting av og medvirkning til prosjekter av helsefremmende og forebyggende karakter.

Familiesenteret har fokus på

 • barn og ungdoms livssituasjon
 • ressurser og muligheter
 • å se på mulige løsninger sammen med de det gjelder
 • nettverkets betydning for den enkelte
 • å kunne gi tilbud om en samtale raskt, spesielt når noen er i krise.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis

Vi har taushetsplikt.

Foreldrehverdag.no - en nettressurs for foreldre

Foreldrehverdag.no hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere. Du får ikke fasitsvar, men kanskje noen nye tanker om hvorfor du gjør som du gjør, hvorfor barnet ditt gjør som det gjør og hvordan dere kan få det bedre sammen i hverdagen.

Årsrapport