Digitale verktøy og læremidler i ungdomsskole og kvalifiseringstjenesten 

Skolene bruker Microsoft 365 og Skooler som læringsplattform. Teams, OneNote (klassenotatblokk) og Skooler benyttes til arbeidsoppgaver, innleveringer, lekser og prøver. Foresatte kan følge med på barnets ukeplan, lekser, vurderinger og andre dokumenter skolen velger å dele med foresatte via appen Skooler Parents eller Skooler i nettleser

Digitale læremidler  

Oversikt over de digitale læremidler Grimstadskolen har avtale med:   

De fleste skolene i Grimstad har gått til anskaffelse av digitale lisenser på Skolestudio hos Gyldendal.
Enkelte skoler kan ha kjøpt lisenser på andre digitale lærebøker.  

Lese og skrivestøtte

Alle elever i Grimstadskolen har tilgang til skrivestøtteprogrammet IntoWords. Elever som har fått påvist dysleksi får lisens for Lingdys. Appen Lingdys og Lesevenn blir lastet ned på nettbrettet og opplæring blir gjennomført for elever på barneskolen. Når elevene starter på ungdomsskolen, vil programmet installeres på elevens PC, og opplæring gjennomført. Elever med dysleksi kan bruke IntoWords og Lingdys på prøver og eksamen. Lingdys-lisensen er personlig, og eleven kan benytte denne programvaren videre, for eksempel i videregående skole.
Skolene legger også til rette for bruk av Lydhør, for elever med lesevansker. Tilgjengelige lærebøker legges inn i elevens bokhylle, og skolen lærer elevene opp i bruken av tjenesten på web, samt Lydhør-appen.