Låneavtale for nettbrett/PC

Nettbrettet/pc-en skal benyttes til skolearbeid så lenge eleven er innskrevet ved skolen. Nettbrettet/pc-en er Grimstad kommunes eiendom og skal leveres tilbake ved slutten av skoleåret, dersom eleven slutter ved skolen, eller når skolen ber om det. Nettbrettet/pc-en kan disponeres i skoleferier dersom det er avtalt med skolen.

Kommunens plikter

  • Grimstad kommune har ansvar for at nettbrettet/pc-en fungerer som det skal, og skal sørge for at utstyret blir levert til reparasjon ved behov.
  • Grimstad kommune skal sørge for at programvare som eleven skal benytte i skolearbeidet blir installert på nettbrettet/pc-en. Eleven og hjemmet har ikke tilgang til å legge til eller fjerne programvare.

Elevens plikter

  • Nettbrettet/pc-en skal alltid tas med på skolen og være tilstrekkelig oppladet for bruk gjennom skoledagen. Nettbrett skal oppbevares i medfølgende etui. Under transport skal pc-en ligge i medfølgende veske.
  • Eleven må behandle og oppbevare nettbrettet slik skolen har anvist. Dersom eleven har tilgang til eget låsbart skap, skal utstyret oppbevares der når det ikke er i bruk.
  • Eleven skal ikke fjerne kommunens ID-merking av nettbrettet/pc-en.
  • Eleven skal ikke låne ut nettbrettet/pc-en til andre.

Foresattes plikter

  • Foresatte skal se til at eleven har egnet skolesekk til å frakte nettbrettet/pc-en trygt på skoleveien, på samme måte som med skolebøker. Drikkeflaske skal ikke oppbevares i skolesekken.
  • Foresatte skal sørge for at feil og skader som oppstår på nettbrettet/pc-en meldes skolen umiddelbart. Ved behov for reparasjon, skal utstyret leveres inn, slik at kommunen kan ta hånd om dette. Foresatte skal ikke besørge reparasjon selv.
  • Hvis nettbrettet/pc-en blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres skolen.

Ansvar for tap eller skader

Tap av nettbrett eller pc, utdelt tilbehør til disse, og skader som er forårsaket av forsettlig eller uaktsom bruk vil eleven/foresatte kunne holdes ansvarlig for etter Skadeerstatningsloven § 1-2.
Felles ordensreglement (PDF, 556 kB) for skolene i Grimstad gjelder også for denne avtalen, 
Skolen erstatter ikke tap av private data som er lagret på nettbrettet/pc-en.

Samtykke

Ved å samtykke til denne avtalen, bekrefter du:

  • Jeg har lest avtalen og gått gjennom den med mitt barn, og aksepterer vilkårene for lån av nettbrett/pc i undervisningen.

Når samtykket er gitt, vil eleven kunne få utdelt nettbrett/pc med tilhørende lader/ladekabel, nettbrett-/pc-etui.