READ Agder

Hva er READ Agder?

Logo READ Agder - Klikk for stort bildeREAD Agder er et samarbeid mellom kommunene i Agder, med prosjektmidler fra Sørlandets Kompetansefond, Sparebank­stiftelsen Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder.

Formålet med READ Agder er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i barnas lesing.

Alle kommunale barnehager og skoler er med i prosjektet og det er sendt invitasjon til private barnehager.

Du finner mer informasjon på nettsidene til READ Agder.

Fremdriftsplan for Grimstad kommune 2022 og 2023

2022

 • Juni: Opplæring READ, grupper pulje 3
  ansvarlig: prosjektleder
 • Juni og august: READ-gruppa har møte, styrere og rektorer i deltakerbarnehager- og skoler som skal delta i pulje 3
  ansvarlig: prosjektkoordinator
 • August: Opplæring til styrere, rektorer og pedagogisk personell
  ansvarlig:prosjektkoordinator
 • September/oktober: Opplæring til øvrig personale i egen enhet
  ansvarlig: styrer/rektor
 • Oktober: Informasjonsbrev nr 1 sendes ut til foreldre med barn i målgruppen
  ansvarlig: styrer/rektor
 • November: Utlån av lesebag med bøker og materiell til foreldre med barn 4-5 år i barnehage og foreldre med elever på 1. og 2. trinn
  ansvarlig: styrer/rektor

2023

 • Januar: Innlevering av lesebag med bøker fra foreldre med barn 4-5 år i barnehage og foreldre med elever på 1. og 2. trinn v/styrer/rektor
  ansvarlig: styrer/rektor
 • Januar: innhenting av lesebag med bøker i barnehager og skoler
  ansvarlig: prosjektkoordinator