Ferie og fridager

Søknad om permisjon fra undervisningen

Oversikten gjelder barne- og ungdomsskoler i Grimstad kommune. 

Ferie og fridager 2024–2025

Ferie og fridager 2024-2025
Måned Merknader
August Skolestart torsdag 15. august
September Høstferie uke 40
Oktober Høstferie uke 40. Fri fredag 18. oktober (planleggingsdag)
November Ingen fridager
Desember Siste skoledag før jul er fredag 20. desember
Skoledager høsten 2024: 86
Januar Skolestart tirsdag 7. januar
Februar Vinterferie i uke 8
Mars
April Påskeferie fra og med mandag 14. april til og med mandag 21. april
Mai Fri torsdag 1. mai, torsdag 29. mai (Kristi himmelfartsdag), fredag 30. mai (inneklemt dag)
Juni Fri mandag 9. juni (2. pinsedag). Siste skoledag 20. juni (Holviga barneskole har siste dag 19. juni).
Skoledager våren 2025: 104

Ferie og fridager 2025–2026

Ferie og fridager 2025-2026
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart torsdag 14. august 12
September 20
Oktober Høstferie uke 40 (29. september-3. oktober) 20
November Skolefri fredag 7. november (Sørlandsk lærerstevne) 19
Desember Siste skoledag før jul 19. desember 15
Januar Skolestart mandag 5. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (16. februar- 20. februar) 15
Mars 20
April Påskeferie fra 30. mars til og med 7. april 17
Mai Fri: fredag 1. mai, 14. mai (Kristi Himmelfartsdag). 15. mai (inneklemt fredag) og 25. mai (2. pinsedag) 17
Juni Siste skoledag fredag 19. juni 15
Antall skoledager skoleåret 2025/2026: 190

Ferie og fridager 2026–2027

Ferie og fridager 2026-2027
Måned Merknader Antall skoledager
August Skolestart torsdag 13. august 13
September 19
Oktober Høstferie uke 40 (28. september-2. oktober) 20
November Skolefri fredag 6. november (Sørlandsk lærerstevne) 20
Desember Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14
Januar Skolestart tirsdag 5. januar 19
Februar Vinterferie uke 8 (22. februar-26. februar) 15
Mars Påskeferie fra og med 22. mars til og med tirsdag 30. mars 16
April 22
Mai Fri: 6. mai (Kristi Himmelfartsdag), 7. mai (inneklemt fredag), 17. mai (Grunnlovsdag) 18
Juni Siste skoledag fredag 18. juni 14
Antall skoledager 2026-2027: 190