Gratis busskort til studenter

Studenter som kommer fra andre fylker enn Agder, og som har meldt flytting til Grimstad etter 1. mai 2024, kan søke om gratis busskort for høstsemesteret av studieåret 2024/2025. Det betyr at ordningen ikke gjelder for deg som har flyttet til Grimstad fra en annen kommune i Agder.

Grimstad kommune tilbyr gratis busskort i ett studieår for studenter som tar høyere utdanning og melder flytting til Grimstad. Busskortet er gyldig på alle ordinære ruter i Agder. Unntak er nattbuss, flybuss og ekspressbuss. Ordningen gjelder i skoleåret (fra og med august til og med juni).

Når du søker om gratis reisekort må du legge ved bostedsattest fra Skatteetaten.

Du oppdaterer selv busskortet i Agder kollektivtrafikks nettbutikk, og må sende kvittering for dette til Grimstad kommune for å få refundert kostnaden.
Kvitteringen sendes på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no.

Slik går du fram

  1. Meld flytting i folkeregisteret via sidene til Skatteetaten.
  2. Etter at du har meldt flytting, kan det ta cirka 3 uker før Skatteetaten har endret adressen din. Vi godtar kvittering fra Skatteetaten som viser at du har meldt flytting.
  3. For å få busskortet, må du sende inn en søknad til kommunen. Legg ved flyttemeldingen og bekreftelse på betalt semesteravgift.
  4. Du vil få svar på søknaden på Digipost eller i posten. Busskortet sendes som brev til den nye adressen din. 
  5. Du oppdaterer selv busskortet i AKTs nettbutikk, og sender kvittering for periodekort til Grimstad kommune for refusjon av kostnaden.

Søknadsskjema for gratis busskort

Praktisk informasjon

Ordningen kan innvilges for maksimalt ett studieår, men det må sendes søknad for hvert semester.