Gratis SFO-opphold for elever med særskilte behov

Ordningen med gratis SFO-plass for elever på 5. - 7. trinn gjelder for barn med særskilte behov. Kostpenger må dekkes av hjemmet. 

Det må søkes om SFO-plass hvert skoleår for barn i 5. - 7. trinn.
Det er rektor som tar stilling til behovet for SFO-plass etter 4. trinn. Avgjørelsen tas sammen med foresatte, SFO-leder og eventuell andre instanser.

Ordningen startet høsten 2020.

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med SFO på skolen. 

Lover

Opplæringsloven § 13-7