MOT i ungdomsskolen

Hva er MOT?

Visjon: Varmere og tryggere samfunn
Mål: Å utvikle robust ungdom som inkluderer alle

  • MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet
  • MOTs verdier er; mot til å leve, bry seg og si nei.
  • MOTs viktigste resultater er mindre hyppig mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.
  • Hver klasse har 12 samlinger med MOT i løpet av de tre ungdomsskoleårene.
  • Elevene blir bedre kjent med seg selv og andre gjennom øvelser, historier, dialog og rollespill. Dermed øker sjansen for å ta egne valg, samt respekten for andres valg.
  • MOT samarbeider med cirka 300 skoler og når cirka 75 000 ungdommer over hele Norge.
  • MOT er også etablert i Sør-Afrika, Danmark, Thailand og Latvia.

En robust ungdom har en dobbelteffekt

  • Det virker på individet – den enkelte blir mer motstandsdyktig og tar ansvar for seg selv
  • Det virker på gruppen – ved å bli mer robust kan en i større grad ta vare på andre og skape trygge kulturer der alle er inkludert.
  • NTNU Samfunnsforskning gjør følgeforskning på MOT.

Mer info

Les mer om organisasjonen MOT