Spekter Digital

Spekter Digital er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å kartlegge læringsmiljøet i en klasse. Verktøyet kan også avdekke eventuell mobbing. Verktøyet kan i tillegg brukes som varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Spekter er utviklet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, med spørsmål utarbeidet av professor Erling Roland.

Undersøkelsen er beregnet på elever fra 3.-4. klasse på barneskolen og opp til 10.trinn på ungdomsskolen.

Hensikten med Spekter Digital er å kunne kartlegge læringsmiljøet i en klasse, på et trinn eller på en hel skole.

  1. Spekter Digital – Forebygge består av to deler:  
  • Spekter Digital - Forebygge. Ikke-anonymt spørreskjema som besvares av elevene i en gruppe, med påfølgende analyse av informasjon.  
  • Individuelle oppfølgingssamtaler med elevene. Samtalene gjennomføres av ansatt på skolen. 
  1. Spekter Digital – Undersøke 

Dersom det kommer frem informasjon i Spekter Digital – Forebygge som krever videre oppfølging, skal Spekter digital – Undersøke gjennomføres.
(Jf. Plan og rutiner for elevenes psykososiale skolemiljø)

Det er frivillig å delta på undersøkelsen

Med disse to versjonene av undersøkelsen, vil det være enklere for skolen å gjennomføre og følge opp. Ifølge den nye forskriften kan ikke-anonyme undersøkelser brukes på to måter:

  1. Følge med på læringsmiljøet: Det betyr at skolen systematisk kan følge med på læringsmiljøet i en gruppe og hvordan elevene har det. Elevene kan svare på spørsmål om hvordan de selv har det, for eksempel kan de fortelle at de blir mobbet.
  2. Undersøke ved konkret mistanke: Dersom skolen har mistanke om at enkelte elever ikke har det trygt og godt, og ikke klarer å innhente informasjonen på noen annen måte, kan ikke-anonyme undersøkelser brukes. Da kan elevene oppgi navn med tanke på negative hendelser og relasjoner som mobbing