Om Eide skole

Med barnet i hovedrollen

Vår visjon er ”Med barnet i hovedrollen”, og verdiene vi etterstreber er glede, mot, kompetanse, kultur & natur.

Skolen har cirka 100 elever.

Elevgruppen er organisert i 7 aldersdelte nivåer, hvor noen av klassene er slått sammen i enkelte fag. Undervisningsrommene er fordelt mellom skolens hovedbygning og paviljong.

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.