Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fevik skole

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en foreldrerepresentant for hvert trinn, med personlig varamedlem. Foreldrerådet kan ta opp alle saker som gjelder elevenes skolegang og saker som berører samarbeidet skole/hjem.

Foreldrerådets arbeidsutvalg skoleåret 2023/2024

FAU-vedtekter

Referater skoleåret 2023–2024

Referater skoleåret 2022–2023

Årshjul FAU Fevik skole

Faste saker på alle møtene: 

 • Godkjenning av innkalling 
 • Godkjenning av saksliste
 • Orientering- elevrådet, samarbeidsutvalget og kommunalt foreldreutvalg 
 • Nytt fra trinnene og skolens arbeid knyttet til elevenes skolemiljø
 • Økonomi Fevik skole
 • Avvik Fevik skole

September 

 • Konstituerende årsmøte (eget møte) 
  • Konstituering av nytt FAU 
  • Valg av representanter til KFU 
  • Valg av representanter til SU og SMU
  • Gjennomgang/ revisjon av vedtektene 
 • Sette opp møteplan for skoleåret 

Oktober 

 • Planlegge kafe på Åpen skole arrangementet 
 • 17. mai komite blir innkalt på eget møte uten FAU. Gjennomgang av perm, rutiner og annet blir foretatt. Her stiller FAU med representant og en representant fra forrige års 17. mai komite 

November 

 • UKE 45: Arrangere kafe Åpen skole, skolen velger dato 

Desember 

 • Evaluere Åpen skole-arrangementet 
 • Juleavslutning for FAU 

Januar/februar 

 • Evaluere julesangling
 • Elevundersøkelsen blir gjennomgått 
 • Temakveld 
  • FAU kommer med innspill om temaer 
 • Gjennomgang av FAU regnskap forrige år 

Mars/april 

 • FAU betaler for foreldremøte 5. trinn «Barnevakten» som skolen bestiller. FAU representanter for 4. og 5. klassetrinn stiller på dette for å evaluere for neste år 
 • Gjennomgang av ordensreglement FAU Fevik skole
 • Revidering av Trafikkplanen 
 • Valg av FAU-representanter - prosess 
 • Gjennomgang av gjennomførte temakvelder. Her skal klassekontaktene komme med tilbakemeldinger 

Mai/juni 

 • Evaluere 17. mai arrangementet sammen med 17. mai-komite 
 • Plan og rutiner for elevenes psykososiale skolemiljø 
 • Koordinering av sommeravslutninger. Leder for FAU tar imot datoer fra trinnene og koordinerer disse slik at de ikke kolliderer. Dette bør informeres klassekontaktene tidlig i mai 
 • Godkjenning av regnskapet
 • Årsmelding
 • Evt. holde fellesarrangement