Om Fjære barneskole

Fjære barneskole har 282 elever fordelt på 1. til 7. trinn.

Skolen har 43 ansatte, fordelt på 21 lærerårsverk og 9 årsverk for miljøarbeidere i skole og SFO. 

1.–7. trinn er nå lokalisert i tidligere Fjære ungdomsskoles lokaler. SFO har base i 1. etasje. 

Kontaktinformasjon og oversikt over ansatte.