Meld fra om skolemiljøet

Nulltoleranse for mobbing ved Fjære barneskole  

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen, skal vi hjelpe til. Det finnes ingen regler for hvem du kan snakke med om dette. Det viktigste er at du forteller det til noen, en du føler deg trygg på. Det kan for eksempel være kontaktlæreren din, en sosiallærer eller noen andre på skolen.

Ansatte har ansvar

Alle som jobber på skolen skal følge med og sørge for at eleven har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at barnet ditt blir mobbet eller plaget, skal hun eller han alltid

 • gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd
 • lage en plan med tiltak

Foresatte har ansvar

Dersom du som foresatt vet om – eller tror – at barnet ditt blir mobbet eller plaget, ta kontakt med kontaktlærer eller rektor. Vi skal ta tak i din sak så fort som mulig og innen det har gått en uke. Skolen vil så utarbeide en skriftlig plan hvordan vi kan hjelpe deg, og denne kan du være med på å lage om du ønsker det.

Hva gjør skolen?

Et eksempel på fremgangsmåte i en sak som blir meldt til skolen:

 1. Skolen blir informert om saken (e-post, avtalt møte eller telefon)
 2. Skolen undersøker saken og informerer
 3. Det lages en aktivitetsplan, gjerne i samarbeid med elev og foresatt
 4. Egnede tiltak settes inn
 5. Tiltakene evalueres i samarbeid med elev og foresatt
 6. Tiltak forandres/prolongeres eller avsluttes alt etter utviklingen

I planen som lages av skolen skal det stå:

 • Hvilket problem som skal løses
 • Hva skolen har planlagt å gjøre
 • Når tiltakene skal gjennomføres
 • Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen
 • Når tiltakene skal evalueres

Synes du ikke skolen gjør nok?

Hvis du mener at vi ikke har gjort nok for å få slutt på mobbingen, kan du melde saken direkte til Statsforvalteren der du bor.
Husk at først:

 • du må ha tatt opp saken med rektor på skolen
 • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med skolen
 • mobbingen må foregå på den skolen du går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren. 

Om du har spørsmål, ta kontakt med skolen eller gå gjerne inn på www.nullmobbing.no og få mer informasjon om rettigheter.

Aktuelle lenker