Om Holviga barneskole

Holviga barneskole har nå 437 flotte elever fra 1.–7. trinn, og elevtallet øker.

Skolen har flyttet inn i modulbygg på jordet nedenfor den opprinnelige skolen. Leieperioden er satt til tre år. Det vil si at ny skole skal stå klar til høsten 2026. 

Hver høst arrangeres Åpen skole med fellesarrangement for elever, foresatte og ansatte. Det er fast innslag fra skolekorpset og felles Blime-dans med alle elevene. Salg av kaker og pølser i mat- og helserommet organiseres av FAU.                  

Målene med åpen skole er innenfor både Demokrati og medborgerskap, og Livsmestring og folkehelse

  • å bidra til nettverksbygging på Holviga-laget og ha en møteplass der alle er med
  • å mestre sammen
  • å vise fram skolen og noe av det vi gjør
  • å bidra til TV-aksjonen og se viktigheten av å hjelpe andre  

Deler av arrangementets inntekter går til årets TV-aksjon.
Du kan Vippse til Holviga FAU nr. 518384, merk «TV-aksjon». 

Inntektene fra utsalgene går til FAU.   

Vi er en TL-skole. Det vil si at vi har elever fra 4. til 7. trinn som Trivselsledere. Dette bidrar til aktivitet og trivsel i skolemiljøet.

Vi har dugnad hver vår. Dette er en del av nettverksbyggingen mellom foresatte, elever og ansatte. Å stå sammen om et oppdrag med å gjøre nærskoleområdet trivelig, bidrar til fellesskap og et større ønske om å ta vare på det vi har.

Hver vår arrangeres Kystkulturuke med fokus på den lokale naturen på land og sjø. Elevene blir også kjent med Grimstads maritime historie og kystkultur.

Kontaktinformasjon til administrasjonen.