Visjoner og mål

Målet vårt: 
Ansatte, elever og foreldre fyller skolens visjoner og mål som ligger i ordene:
omsorg, trivsel, kunnskap.

På Holviga barneskole skal vi være opptatt av: 

  • omsorg med raushet og trygge rammer
  • trivsel - å finne seg til rette, vokse, utvikle og utfolde seg sammen i skolemiljøet og
  • kunnskap både faglig og sosialt; med hodet og hjertet.

Vi ønsker at det vi sammen står for på skolen vår, skal gi kraft og ruste elevene til å møte livets små og store hendelser på en god måte.
Vi ønsker at læringsmiljøet skal motivere og bidra til at elevene lærer og utvikler seg. Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene. Dialog står sentralt i sosial læring, og vi skal formidle verdien og betydningen av en lyttende dialog for å takle motstand.

I møte med elevene skal vi fremme kommunikasjon og samarbeid som gir dem mot og trygghet til å ytre egne meninger, og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre, og samtidig argumentere for sitt eget syn, gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap. Gjennom samarbeid utvikler elevene evne til medbestemmelse og medansvar.

Elever, foreldre, foresatte og ansatte bidrar til at vi sammen skaper gode nettverk i skole- og lokalmiljøet, noe som styrker et godt læringsmiljø.

Elevtallet vokser, og vil fortsette å vokse. Vi går spennende og utfordrende tider i møte, og gleder oss stort til ny skole står klar høsten 2026. Engasjementet for Holviga barneskole er viktig for det gode fellesskapet.