Skolens visjon

Sammen om fremtiden

Vår visjon skal komme til uttrykk gjennom:

 • Glød
  Vi viser engasjement og har godt humør
   
 • Lagspiller
  Vi gjør hverandre gode
   
 • Nyskapende
  Vi ser mulighetene
   
 • Tydelig
  Vi har en klar dialog med respekt for hverandre